Metodologia  aprecierii maturizării pubertare si a comportamentului sexual la scolari  

1.2.Morbiditatea cronică în colectivitătile scolare se va consemna folosind Nomenclatorul pe 54 cauze de boală (utilizat la examenul medical de bilant).

1.3. Datele individuale se înscriu într-un Tabel centralizator (Anexa 2).

1.4. Comportamentul sexual la liceeni va fi investigat prin ancheta epidemiologică descriptivă, pe bază de chestionar individual anonim (Anexa 3).

1.5. Esantion de lucru

1.5.1. În mediul urban

În fiecare oras resedintă de judet, se vor desemna câte o clasă, de la clasa a V-a la clasa a XII-a (în total 8 clase).
La toti elevii claselor V-XII se aplică metodologia privind dezvoltarea pubertară.
La elevii ciclului liceal, clasele IX-XII, se aplică si ancheta epidemiologică
.

1.5.2. În mediul rural

Se vor desemna câte două localităti urbane: una apropiată, alta depărtată de orasul resedintă de judet, în fiecare judet. În cele două localităti se vor nominaliza câte un rând de clase V-VIII (total 8 clase/judet).
La toti elevii claselor V-VIII se aplică metodologia privind dezvoltarea pubertară.

 

ANEXA 1. STADIALIZAREA MATURIZARII PUBERTARE

La băieti :

La fete:

 

 

ANEXA 2. TABEL CENTRALIZATOR

  1. Mediul urban/rural
  2. Nume, prenume
  3. Vârsta reală (ani si luni)
  4. Vârsta rotunjită
  5. Sexul
  6. Rangul copilului în familie
  7. Morbiditatea cronică
  8. Stadiul de dezvoltare pubertară: - stadiul I