2.1. România (Tabel 1)

Tabel nr.1. Distributia scolarilor de 11 – 18 ani, în functie de criteriul vârstă si sex, România 1998/1999

Vârsta în ani

Total

Băieti

Fete

Număr

cazuri

%

Număr

cazuri

%

Număr

cazuri

%

11

716

8.1

360

9.0

356

7.3

12

1659

18.7

804

20.1

855

17.6

13

1606

18.1

773

19.3

833

17.1

14

1908

20.5

919

22.9

989

20.3

Vârstele 11-14 ani

(gimnaziu)

5889

66.3

2856

71.3

3033

62.3

15

794

8.9

354

8.8

440

9.0

16

704

7.9

237

5.9

467

9.6

17

691

7.8

252

6.3

439

9.0

18

799

9.0

307

7.7

492

10.1

Vârstele 15-18 ani

(liceu)

2988

33.7

1150

28.7

1838

37.7

Toate

vârstele 

8877

100.0

4006

45.1

4871

54.9

 

         Participarea grupelor de vârstă a fost între: