2.4. Criteriul sex si zona geografică (Figura 4)

 

Figura 4. Repartitia procentuală a scolarilor de 11-18 ani, după criteriul sex si zone geografice

Urban

 

Rural