4.1. Vârsta medie puberală la fete

4.4.1. În mediul urban (Tabel 18)

Tabel nr.18. Vârsta medie puberală la fetele pubere, urban

Teritoriu

Total

Număr

cazuri

Vârsta primei menstruatii

Număr cazuri

Vârsta

medie

puberală

9ani

10ani

11ani

12ani

13ani

14ani

15ani

16ani

România

1998/1999

2088

5

67

213

634

571

496

80

22

12 ani

8 luni

Banat

380

4

40

81

206

20

29

-

-

11ani

8 luni

*

Moldova

410

1

10

38

84

149

111

16

1

12 ani

9 luni

***

Muntenia

709

-

2

34

180

212

220

46

15

13 ani

2 luni ****

Transilvania

589

-

15

60

164

190

136

18

6

12 ani

8 luni

**

România, urban, fete, 1992

12 ani

9 luni

 

             Vârsta primei menstruatii a fost cel mai frecvent la:

» În Muntenia

Pentru cele 709 cazuri, vârsta primei menstruatii s-a aflat între 10-16 ani: cu cele mai frecvente cazuri la 14 ani (220) si 13 ani (212); cu cele mai putine cazuri la 10 ani (2).

Vârsta medie puberală este de 13 ani si 2 luni, cu 5 luni mai mult decât media orientativă natională.

» În Transilvania

Vârsta primei menstruati la cele 589 de fete, este între 10 si 16 ani: cele mai multe au 13 ani (190) si 12 ani (164); cele mai putine au 16 ani (6).

Vârsta medie puberală este de 12 ani si 8 luni, cu o lună mai putin decât vârsta medie orientativă natională.

4.4.1.1. La mamele fetelor pubere (Tabel 19)

Tabel nr.19. Vârsta medie puberală a mamelor fetelor pubere, urban

Teritoriu

Total

Număr cazuri

Vârsta medie puberală

Număr cazuri

Nu au

răspuns

Vârsta

medie

puberală

10

ani

11

ani

12

ani

13 ani

14

ani

15

ani

16

ani

17 ani

18

ani

România

1998/1999

1794

16

55

275

612

523

178

79

36

20

294

13 ani

6 luni

Banat

380

10

29

66

201

47

14

13

-

-

-

12 ani

9 luni

*

Moldova

410

1

3

50

124

158

48

15

8

3

-

13 ani

8 luni

***

Muntenia

441

-

7

70

124

140

56

20

15

6

268

13 ani

9 luni

****

Transilvania

563

5

16

89

163

178

60

31

13

8

26

13 ani

7 luni

**

 

» În Banat
Pentru 380 de cazuri,
rsta primei menstruatii s-a situat între 10-16 ani: cele mai multe cazuri la 13 ani (201); cele mai putine la 16 ani (13) si 10 ani (10).
Vârsta medie puberală
a fost de 12 ani si 9 luni, cu 13 luni mai mare fată de vârsta medie puberală a fiicelor.

» În Moldova
Vârsta primei menstruatii la 410 cazuri s-a situat între 10-18 ani: cu un maxim de cazuri la 14 ani (158), urmat de 13 ani (124); cu un minim de cazuri la 10 ani (1), urmat de 11 si 18 ani (câte 3).
Vârsta medie puberală
a fost de 13 ani si 8 luni, cu 11 luni mai mare decât cea a fiicelor.

» În Muntenia
Vârsta primei menstruatii, la 441 de cazuri, a fost între 11-18 ani: cele mai frecvente la 14 ani (140) si 13 ani (124); cele mai putin frecvente la 11 ani (7) si 18 ani (6).
Vârsta medie puberală
a fost de 13 ani si 9 luni, cu 1 lună mai mare decât cea corespunzătoare fiicelor.

» În Transilvania
Pentru cele 563 de cazuri,
vârsta primei menstruatii s-a aflat între 10-18 ani; cu cele mai multe cazuri la 14 ani (178) si la 13 ani (163); cu cele mai putine cazuri la 18 ani (8) si la 10 ani (5).

Vârsta medie puberală a fost de 13 ani si 7 luni, cu 3 luni mai mare decât cea a fiicelor.

Tabel nr.20. Vârsta medie puberală la fetele pubere, rural

Teritoriu

Total

Număr

cazuri

Vârsta primei menstruatii

Număr cazuri

Vârsta

medie

puberală

10 ani

11 ani

12 ani

13 ani

14 ani

15 ani

16 ani

România

1998/1999

540

1

25

115

197

148

48

6

13 ani

2 luni

Banat

150

-

5

42

64

30

8

1

13 ani

**

Moldova

149

-

7

5

46

59

27

5

13 ani

8 luni

****

Muntenia

209

1

10

55

76

55

12

-

13 ani

1 luna

***

Transilvania

32

-

3

13

11

4

1

-

12 ani

7 luni

*

România, rural - fete, 1992

13 ani

4 luni

 

Vârsta medie puberală este de 13 ani, cu 4 luni mai redusă decât media orientativă natională.

» În Moldova
Vârsta primei menstruatii la 149 de cazuri este între 11-16 ani: cele mai multe la 14 ani (59) si 13 ani (46); cele mai putine la 12 si 16 ani (câte 5).
Vârsta medie puberală calculată
este de 13 ani si 8 luni, cu 4 luni mai mare fată de media orientativă natională.

» În Muntenia
La 209 cazuri,
vârsta primei menstruatii s-a situat între 10-15 ani: cele mai multe, la 13 ani (76); cele mai putine, la 10 ani.(1)
Vârsta medie puberală
este de 13 ani si 1 lună, cu 3 luni mai mică fată de media orientativă natională.

» În Transilvania
Pentru cele 32 de cazuri,
vârsta primei menstruatii s-a aflat în intervalul de vârstă 11-15 ani: cu un maxim la 12 ani (13), si un minim la 15 ani (1).
Vârsta medie puberală
a fost de 12 ani si 7 luni, cu 9 luni mai redusă fată de media orientativă natională.

4.4.2.1. La mamele fetelor pubere (Tabel 21)

rsta primei menstruatii s-a aflat în intervalul de 10-18 ani: cu o frecventă maximă la 14 ani (226), si minimă la 17 ani (1).

Vârsta medie puberală a fost de 13 ani si 5 luni, cu 3 luni mai mare decât cea a fiicelor.

» În Banat

Tabel nr.21. Vârsta medie puberală la mamele fetelor pubere, rural

Teritoriu

Total

Număr cazuri

Vârsta medie puberală

Număr cazuri

Nu au

răspuns

Vârsta

medie

puberală

10

ani

11

ani

12

ani

13 ani

14

ani

15

ani

16

ani

17 ani

18

ani

România

1998/1999

527

2

30

86

126

226

33

14

1

9

10

13 ani

5 luni

Banat

150

2

17

18

29

72

9

3

-

-

-

13 ani

4 luni

**

Moldova

139

-

2

20

34

60

12

3

1

7

-

13 ani

9 luni

***

Muntenia

206

-

10

42

51

82

11

8

-

2

10

13 ani

4 luni

**

Transilvania

32

-

1

6

12

12

1

-

-

-

 

13 ani

3 luni

*

 

La 150 de cazuri, vârsta primei menstruatii a fost între 10-16 ani: cele mai multe cazuri la 14 ani (72); cele mai putine, la 10 ani (2).
Vârsta medie puberală
este de 13 ani si 4 luni, cu 4 luni mai mare decât cea corespunzătoare fiicelor.

» În Moldova
Vârsta primei menstruatii, la 139 de cazuri, a fost între 11-18 ani: cu un vârf la 14 ani (60); un minim la 17 ani (1).
Vârsta medie puberală a fost de 13 ani si 9 luni, cu 1 lună mai mare decât cea a fiicelor.

» În Muntenia
Vârsta primei menstruatii, la 206 cazuri, a fost între 11-18 ani: cele mai multe la 14 ani (82), si cele mai putine la 18 ani (2) si 17 ani (0).
Vârsta medie puberală
a fost de 13 ani si 4 luni, cu 3 luni mai mare decât cea a fiicelor.

» În Transilvania
Vârsta primei menstruatii, la cele 32 cazuri, a fost între 11-15 ani: câte 12 cazuri la 13 si 14 ani (cele mai multe); câte 1 caz la 11 si 15 ani (cele mai putine).
Vârsta medie puberală
a fost de 13 ani si 3 luni, cu 8 luni mai crescută fată de cea corespunzătoare fiicelor.