4.2. Vârsta medie puberală la băieti

4.2.1. În mediul urban (Tabel 22)

Tabel nr.22. Vârsta medie puberală la băietii puberi, urban

Teritoriu

Total

Număr

cazuri

Vârsta primei ejaculări

Număr cazuri

Vârsta

medie

puberală

11 ani

12 ani

13 ani

14 ani

15 ani

16 ani

România

1998/1999

677

14

60

162

319

94

28

13 ani

8 luni

Banat

189

-

-

17

132

31

9

14 ani

2 luni

***

Moldova

182

6

14

49

74

30

9

13 ani

8 luni

**

Muntenia

132

-

5

50

56

15

6

13 ani

8 luni

**

Transilvania

174

8

41

46

57

18

4

13 ani

4 luni

*

România, urban – băieti, 1992

14 ani

4 luni

 

Vârsta medie puberală este de 13 ani si 8 luni, mai mică decât media de referintă natională, România 1992, cu 8 luni.

» În Banat
Pentru 189 de cazuri,
vârsta primei ejaculări este între 13-16 ani: cel mai frecvent la 14 ani (132); cel mai putin frecvent, la 16 ani (9).
Vârsta medie puberală
este de 14 ani si 2 luni, cu 2 luni mai putin decât media orientativă natională.

» În Moldova
Vârsta primei ejaculări la 182 de cazuri, este între 11-16 ani: cu un maxim de cazuri la 14 ani (74); un minim, la 11 ani (6).
Vârsta medie puberală este de 13 ani si 8 luni, cu 8 luni mai mică decât media orientativă natională.

» În Muntenia
Vârsta primei ejaculări, la cele 132 de cazuri, s-a situat între 12-16 ani: cele mai frecvente la 14 ani (56) si 13 ani (50); cele mai putin frecvente la 16 ani (6) si 12 ani (5).
Vârsta medie pubera este de 13 ani si 8 luni, cu 8 luni sub media orientativă natională.

» În Transilvania
Pentru 174 de cazuri,
vârsta primei ejaculări este între 11-16 ani: cu un maxim la 14 ani (57), si un minim la 16 ani (4).
Vârsta medie puberală
este de 13 ani si 4 luni, cu 12 luni sub media orientativă natională.

» În Banat
Vârsta primei ejaculări la cele 19 cazuri este între 13-15 ani : mai frecvent la 14 ani (9); mai putin frecvent, la 13 ani (4). 

Tabel nr.23. Vârsta medie puberală la băietii puberi, rural

Teritoriu

Total

Număr

cazuri

rsta primei ejaculări

Număr cazuri

Vârsta

Medie

Puberală

12 ani

13 ani

14 ani

15 ani

România

1998/1999

72

6

18

41

7

13 ani

8 luni

Banat

19

-

4

9

6

14 ani

2 luni

***

Moldova

10

-

2

8

-

13 ani

6 luni

**

Muntenia

39

5

11

22

1

13 ani

6 luni

**

Transilvania

4

1

1

2

-

13 ani

4 luni

*

România, rural – băieti, 1992

14 ani

6 luni

 

Vârsta medie puberală este de 13 ani si 8 luni, cu 2 luni mai mică fată de media orientativă natională.

» În Moldova
Pentru cele 10 cazuri, vârsta primei ejaculări este la 14 ani (8) si 13 ani (2).
Vârsta medie puberală este de 13 ani si 6 luni, mai redusă fată de media orientativă natională cu 12 luni.

» În Muntenia
La 39 de cazuri,
vârsta primei ejaculări este între 12-15 ani: cu un maxim la 14 ani (22); un minim la 15 ani (1).
Vârsta medie puberală este de 13 ani si 6 luni, cu 12 luni mai mică fată de media natională orientativă.

» În Transilvania
La 4 cazuri,
vârsta primei ejaculări s-a situat între 12-14 ani:la 14 ani 2 cazuri; la 12 si 13 ani, câte 1 caz.
Vârsta medie puberală este de 13 ani si 4 luni, cu 14 luni mai mică fată de media natională orientativă.