Index
 
Cuvânt introductiv

1. Metodologia  aprecierii maturizării pubertare si a comportamentului sexual la scolari  
2. Esantion de lucru
 2.1.
România
 2.2.
Mediul urban
 2.3. Mediul rural
 2.4. Criteriul sex si zona geografică

3. Gradul de maturizare pubertară
  3.1.
România, urban
  3.2.
România, rural
  3.3.
Situatie comparativă

4. Vârsta medie puberală
   4.1.
Vârsta medie puberală la fete
   4.2. Vârsta medie puberală la băieti
   4.3. Situatie comparativă

5. Maturizarea pubertară si unii factori de risc
  5.1.
Factori de risc individuali. Rangul copilului în familie
  5.2. Factori de risc ecologici.Morbiditatea cronică în colectivitătile de adolescenti

6.  Comportamentul sexual la adolescenti liceeni, rezultantă a maturizării pubertare
   6.1.
Prezenta vietii sexuale active
   6.2.
Vârsta primului contact sexual
   6.3.
Numărul partenerilor sexuali
       6.4. Protejarea contactului sexual

Bibliografie