Cuvânt introductiv

 

În cadrul Programului național de monitorizare a stării de sănătate a copiilor și adolescenților din România, Institutul de Sănătate Publică "Prof.Dr.Leonida Georgescu" din Timișoara a propus un studiu pe plan național intitulat " Maturizarea pubertară la școlari. Factori modulatori".

S-a elaborat metodologia de lucru. Aceasta a fost transmisă în țară prin Institutele de Sănătate Publică din București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara.

Cercetarea s-a efectuat:

sănătății la copii și adolescenți - maturizarea pubertară:

modulatori ori cu efecte definitive, au participat:

prin străduința unui număr mare de specialiști de igienă școlară, a permis elaborarea prezentei monografii.

Date parțiale ale acestui studiu au fost publicate în monografia "Adolescența. Particularități antropometrice în Banat și Moldova". Autori: Brigitha Vlaicu, Marieta Vasilov. Editura Eurobit Timișoara, 1998. ISBN 973-9336-34-5. 106 pagini.

 

 

Coordonator de studiu,

Prof.univ.Dr. Brigitha Vlaicu

Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara

Institutul de Sănătate Publică "Prof.Dr. Leonida Georgescu"

 

 

Mulțumiri

 

Institutul de Sănătate Publică "Prof.Dr.Leonida Georgescu" din Timișoara își exprimă cele mai alese mulțumiri specialiștilor în medicina școlară care au colaborat la realizarea propunerii noastre, permițând obținerea unor date medii orientative pentru România și pentru zonele sale geografice, în sfera maturizării pubertare la populația școlară, perioada 1998/1999.

Mulțumirile noastre se îndreaptă spre teritoriile arondate la :