Tabel nr.36. Distribuția școlarilor de 15 -18 ani, din mediul urban, în funcție de comportamentul sexual, pe grupe de vârstă și sexe, Moldova

Vârsta

în ani

Sexul

Total

Au viață sexuală activă

Nu au viață sexuală activă

Număr

cazuri

%

Număr

cazuri

%

Număr

cazuri

%

15

B

50

100.0

-

-

50

100.0

F

85

100.0

-

-

85

100.0

B și F

135

100.0

-

-

135

100.0

16

B

92

100.0

17

18.48

75

81.52

F

113

100.0

-

-

113

100.0

B și F

205

100.0

17

8.29

188

91.71

17

B

84

100.0

46

54.76

38

45.24

F

94

100.0

2

2.13

92

97.87

B și F

178

100.0

48

26.97

130

73.03

18

B

94

100.0

73

77.66

21

22.34

F

81

100.0

7

8.64

74

91.36

B și F

175

100.0

80

45.71

95

54.29

Vârstele

15 – 18 ani

B

320

100.0

136

42.50

184

57.50

F

373

100.0

9

2.41

364

97.59

B și F

693

100.0

145

20.92

548

79.08