CAPITOLUL  I.
DEZVOLTAREA  FIZICĂ, INDICATOR DIRECT AL STĂRII DE SĂNĂTATE LA COPII ȘI ADOLESCENȚI
 
  (Brigitha  Vlaicu)

CAPITOLUL 2
MATURIZAREA  NEUROPSIHICĂ, INDICATOR DIRECT AL STĂRII DE SĂNĂTATE LA COPII ȘI  ADOLESCENȚI
(Cristina  Petrescu)

CAPITOLUL 3
ADAPTAREA  ORGANISMULUI ÎN CREȘTERE ȘI DEZVOLTARE LA PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV
(Salomeia  Putnoky)

  1.    LA  ANTEPREȘCOLARI (0 Ą

   1.1.  Particularități igienice pe grupe de vârstă
   1.2.  Jocurile și jucăriile
   1.3.  Creșterea rezistenței nespecifice prin călirea organismului
   1.4.  Somnul
   1.5.  Programul instituționalizat din creșele de copii

  2.    LA  PREȘCOLARI (3-7 ANI)

   2.1.  Programul de alimentație
   2.2.  Programul instructiv-educativ
   2.3.  Creșterea rezistenței nespecifice prin călirea organismului și
   educație fizică
   2.4.  Odihna și somnul
   2.5.  Deprinderea de a munci
   2.6.  Programul instituționalizat din grădinițele de copii

  3.    LA ȘCOLARI (ELEVI ȘI STUDENȚI)

   3.1.  Capacitatea de lucru: curbe fiziologice zilnice, săptămânale,  anuale
   3.2.  Programul instituționalizat din școli și facultăți. Orarul școlar
   3.3.  Reușita școlară
   3.4.  Orientarea școlară și profesională
   3.5.  Creșterea rezistenței nespecifice prin călirea organismului și
   educația fizică
   3.6.  Odihna și somnul

  4.    METODOLOGIA  APRECIERII PROGRAMULUI DE ACTIVITATE ȘI DE ODIHNA, ALE REUȘITEI ȘCOLARE

   4.1.  Metodologia aprecierii programului de activitate și odihna în creșe
   4.2.  Metodologia aprecierii programului de activitate și odihna în grădinițe
   4.3.  Metodologia aprecierii programului de activitate și odihna în școli

CAPITOLUL 4
PREVENIREA  ȘI COMBATEREA COMPORTAMENTELOR CU RISC
ÎN COLECTIVITĂȚILE DE COPII ȘI ADOLESCENȚI

( Corneluța  Fira-Mladinescu)

  1.    OBICEIURILE ALIMENTARE

   1.1.  Considerații generale
   1.2.  Cauze ale obiceiurilor alimentare necorespunzătoare
   1.3.  Riscuri pentru sănătate
   1.4.  Măsuri de prevenire și combatere
   1.5.  Forme de tulburări ale comportamentului alimentar

  2.    TABAGISMUL

   2.1.Considerații generale
   2.2.Cauzele fumatului
   2.3.Riscuri pentru sănătate
   2.4.Măsuri de prevenire și combatere

  3.    CONSUMUL DE BĂUTURI ALCOOLICE

   3.1.  Considerații generale
   3.2.  Cauzele consumului de alcool etilic la tineri
   3.3.  Riscuri pentru sănătate
   3.4.  Măsuri de prevenire și combatere

  4.    CONSUMUL DE DROGURI

   4.1.  Considerații generale
   4.2.  Clasificarea drogurilor
   4.3.  Cauzele consumului de droguri
   4.4.  Riscuri pentru sănătate
   4.5.  Măsuri de prevenire și combatere

  5.    COMPORTAMENTUL SEXUAL

   5.1.  Considerații generale
   5.2.  Riscuri pentru sănătate
   5.3.  Măsuri de prevenire și combatere

  6.    COMPORTAMENTELE VIOLENTE ȘI DISTRUCTIVE

   6.1.  Suicidul
   6.2.  Agresivitatea

  7.    COMPORTAMENTELE CARE DUC LA ACCIDENTE

   7.1.  Accidentele de circulație
   7.2.  Accidentele la locul de muncă

  8.    IGIENA BUCO-DENTARĂ

   8.1.  Riscuri pentru sănătatea buco-dentară
   8.2.  Măsuri de prevenire

  9.    HANDICAPUL FIZIC ȘI PSIHIC

   9.1.  Considerații  generale
   9.2.  Cauzele handicapului
   9.3.  Măsurile  programelor de sănătate privind handicapul

  10.     METODOLOGIA APRECIERII COMPORTAMENTELOR CU RISC

 

CAPITOLUL 5
CERINȚE  IGIENICE PRIVIND INSTITUȚIILE PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA ȘI INSTRUIREA  COPIILOR ȘI ADOLESCENȚILOR

( Sorina  Doroftei)

  1.    NORME GENERALE

   1.1.  Amplasarea unităților
   1.2.  Terenul
   1.3.  Planificarea și organizarea clădirii
   1.4.  Dotarea cu mobilier
   1.5.  Asigurarea microclimatului optim
   1.6.  Jucăriile și materialele didactice
   1.7.  Dezinfecție, dezinsecție și deratizare
   1.8.  Echipamentul de protecție sanitară a personalului
   1.9.  Asistența medicală
   1.10.Menținerea stării de igienă în unitate
   1.11.Alimentația colectivă

  2.    NORME SPECIFICE

   2.1.  Unități pentru copii antepreșcolari (creșe, leagăne)
   2.2.  Unități pentru copii preșcolari (grădinițe)
   2.3.  Unități pentru copii școlari  și studenți

  3.    METODOLOGIA APRECIERII CONDIȚIILOR IGIENICO-SANITARE

   3.1.  Metoda măsurătorilor geometrice
   3.2.  Metode fizico-chimice
   3.3.  Metode fiziologice
   3.4.  Metode psihologice
   3.5.  Metode microbiologice  

CAPITOLUL 6
PREVENIREA  ȘI COMBATEREA ÎMBOLNĂVIRILOR ACUTE ȘI CRONICE ÎN COLECTIVITĂȚILE DE  COPII ȘI ADOLESCENȚI

  1.    PREVENIREA  ȘI COMBATEREA ÎMBOLNĂVIRILOR ACUTE TRANSMISIBILE (Sorina Doroftei)

   1.1.  Factori de risc ai patologiei acute transmisibile
   1.2.  Noțiuni despre patologia acută transmisibilă
   1.3.  Factorii incriminați în patologia acută transmisibilă
   1.4.  Boli acute transmisibile cu frecvență crescută
   1.5.  Măsuri de prevenire și combatere a bolilor acute transmisibile
   1.6.  Metodologia aprecierii morbidității acute

  2.    PREVENIREA  ȘI COMBATEREA ÎMBOLNĂVIRILOR CRONICE
  (Brigitha  Vlaicu)

   2.1.  Considerații generale
   2.2.  Boli cronice și forme cronice ale unor boli acute la copii și  adolescenți
   2.3.  Dispensarizarea bolnavilor cronici
   2.4.  Eficiența măsurilor medicale în morbiditatea cronică
   2.5.  Metodologia  studiului morbidității cronice

 

BIBLIOGRAFIE

 

  Sus

[Home] [Introducere]