Cuv‚nt introductiv

 

 Dac "Igiena" ca stiint medical profilactic are ca obiectiv mentinerea si perfectionarea strii de sn tate a individului si a colectivittilor umane Ón relatie cu factorii de mediu, "Igiena copiilor si adolescentilor" se ocup de starea de sn tate a populatiei tinere, cu predilectie cea cuprins Ón colectivitti.

 "Igiena copiilor si adolescentilor" alturi de "Igiena mediului" si "Igiena alimentatiei" constituie triada stiintei snttii "Igiena", si care este sinonim cu medicina preventiv.

 Copiii (cu v‚rsta Óntre  0-9-10 ani) si adolescentii ( cu v‚rsta Óntre 10-11-18-19 ani) se definesc printr-o autonomie fragil fat de mediul lor de viat si de activitate, deosebindu-se astfel radical de adulti.

 Sub amprenta dominant a proceselor de crestere si de maturizare, perioada copilriei si adolescentei se caracterizeaz prin:

   ō sensibilitate mai mare fat de actiunea factorilor de mediu, comparativ cu adultul, si mai ales Ón perioadele cu ritm de crestere accentuat, la v‚rste mici si la b ieti,

   ō crearea unui stress, cel mai adesea plurifactorial, din partea mediului Ónconjurtor,

   ō reactii de intensitate crescut , cu tendint la generalizare, ale organismului expus.

  Perioada din viata omului de care se ocup aceast carte este aceea Ón care:

   ō pornind de la zestrea biologic,

   ō continu‚nd cu adaptarea fiziologic la mediul ambiant material si spiritual definit, la r‚ndul su, printr-o multitudine de factori agresanti,

   ō datorit educatiei, se formeaz omul social, treapta elevat a tot ce este viu.

 Cunoasterea particularittilor acestei perioade st la baza elaborrii normelor igienice optimale pentru mediul de viat, de educatie si de desv‚rsire a personalittii omului adult.

 Indicatorii directi (dezvoltarea fizic , dezvoltarea neuropsihic, adaptarea la procesul instructiv-educativ institutionalizat, dezadaptarea) si indirecti (cerintele igienice din institutii, morbiditatea) ai s nttii copiilor si adolescentilor au devenit capitolele acestei crti, fiecare indicator fiind prezentat ca si continut si ca si metodologie practic de determinare.

 Prezenta lucrare este conceput de ctre colectivul Disciplinei de Igien si Ecologie Medical de la Universitatea de Medicin si Farmacie Timisoara, si se adreseaz studentului medicinist, medicului, pedagogului, familiei si, Óndeosebi, copilului si adolescentului mereu curios vizavi de propria persoan si de mediul su de existent .

 

Coordonator,
Prof. univ. Dr. Brigitha Vlaicu
Universitatea de Medicin
si Farmacie Timisoara

 

[Home]