BIBLIOGRAFIE

 

1.     Anghelescu, Eufemia, Bocșan, I., Epidemiologie, Editura Mirton, Timișoara, 1999.

2.     Azoicăi, Doina, Ancheta epidemiologică în practica medicală, Editura Polirom, 1998

3.     Bălan, Anca, Instrucțiuni privind supravegherea PAF, 1999

4.     Beers, M. H., Berkow, R., et al, Merck Manual, 17 Edition, 1999, p. 1088-1339.

5.     Benenson, A., Control of Communicable Diseases in Man, 15th ed. Washington: APHA, 195

6.     Bocșan, I. S., Asistența primară a stării de sănătate, Aplicații în epidemiologie și biostatistică, Presa Universitară Clujeană, 1996, p. 77-109.

7.     Bocșan, I. S., Epidemiologie practică pentru medicii de familie, Editura Medicală Universitar㠑’Iuliu Hațeganu’’Cluj-Napoca, 1999.

8.     Brehar-Cioflec, Dana, Moldovan, Roxana, Belengeanu, Valerica, et al, Elemente de virusologie, Editura Mirton , Timișoara, 1998

9.     Chiotan, M., Boli infecțioase, Editura național, București, 1997.

10.  Ciufecu, Elvira-Sânziana,  Compendiu de virusologie medicală, Editura Fundației ‘’România de Mâine’’, București, 1994.

11.  European Centre for the Epidemiological Monitoring of AIDS, HIV/AIDS Surveillance in Europe, report no.61, 1999

12.  Furman, Alice, Sepkowitz, K., Soave, Rosemary, A practical Approach to Infectious Diseases, Fourth Edition.

13.  Măgureanu, E., Busuioc, Carmen, Ghid de epidemiologie practică, 1998

14.  Ministerul Sănătății, Instrucțiuni privind supravegherea rujeolei, a sindromului rubeolic congenital, 1999; Programul Național de Imunizări 1995 – 2000.

15.  Ministerul Sănătății, ordinul 190/1982, ordinul 8/2000

16.  MMWR Recommendations and Reports, Recommendations for Prevention and Control of Hepatitis C Virus (HCV) Infection and HCV-Related Chronic Disease,  Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, p. 10-12.

17.  Moldovan, Roxana, Doroiu, Maria, Răduș, Smaranda, et al, Bacteriologie Practică, Editura Mirton, Timișoara, 1998.

18.  Nica, A.V., Chicin, Grațiana, Caiet Documentar al Secției de Epidemiologie-I.S.P.Timișoara, nr.21, 22, 1999.

19.  Nicoară, Emilia et al, Imunologie clinică, Editura Helicon, Timișoara, 1999.

20.  Nicoară, Emilia, Crișan, A., Imunomodularea în hepatitele virale (actualități și perspective), Editura Mirton, Timișoara, 1996, p. 65-72.

21.  NMS, Microbiology and infectious diseases, 3rd Edition, Egipt, 1996,  p. 282

22.  Pleșca, Doina, Infecția HIV la copil, Editura medicală AMALTEA, București, 1998, p. 86-111.

23.  Rădulescu, Simona, Meyer, E.A., Parazitologie Medicală, Editura ALL; București, 1994, p. 270-276, 293-301.

24.  Rebedea, Ileana, Rebedea, Irina, Diarei acute infecțioase, Editura ALL, București, 1998.

25.  Roșca, Adriana, Costa, Rodica, Șerban, Margit, Nica, A.V., Aspecte privind modificările imunologice umorale la un lot de copii infectați cu virusul imunodeficienței umane, Jurnal de Medicină Preventivă, Vol.5, nr.1, Iași, 1997, pag.67-70.

26.  Roșca, Adriana, Stănescu, Doina, Nicoară, Emilia, Implicațiile infecțiilor cronice asupra statusului imun la copil, Revista de Patologie Infecțioasă, Vol.1, nr.1, 1998, Orizonturi Universitare, pag.43-49.

27.  Sande, M.A., Gilbert, D.N., Moellering, R.C., The sandford Guide to HIV/AIDS therapy, Seventh Edition, United States, 1998, p. 5 - 11, 19-32.

28.  Schaffler. A., Altekruger, I., Microbiologie medicală și imunologie, Editura ALL, București 1994.

29.  Teodorovici, Gr., Epidemiologia bolilor transmisibile, Editura Medicală, București, 1978.

30.  Voiculescu, M. G., Boli Infecțioase, vol. I, II, Editura Medicală, București, 1990.