DEZINFECTIA

 

 

DEZINFECȚIA  este o metodă de decontaminare care distruge în proporție de 99-99,9% formele vegetative ale microorganismelor.

 

I. Mijloace fizice

1.       Prin căldură

*        uscată

*   flambarea

*   incinerarea

 

*        umedă

*   pasteurizarea

*   fierberea

 

Flambarea este utilizată în laborator; flambarea instrumentelor medico-chirurgicale în recipiente cu alcool este INTERZISĂ.

Incinerarea se utilizează pentru obiecte contaminate, fără valoare, reziduuri septice de la săli operatorii, cabinete de tratament, piese anatomice, cadavrele animalelor de laborator.

Pasteurizarea: metodă de dezinfecție a lichidelor, la 55-950C.

Dezinfecția prin spălare la 60-950C - căldură umedă + detergent (lenjerie, veselă, sticlărie de laborator, instrumente)

Fierberea în apă la 1000C, abur 1000C: distruge în 10-20' formele vegetative ale microorganismelor patogene și unele forme sporulate mai puțin rezistente.

Este utilizată pentru alimente, apă.

Se pot adăuga substanțe care ridică punctul de fierbere (carbonat de sodiu - pentru lenjerie).

Dezinfecția prin călcare cu aburi - distruge formele vegetative în 5-10 secunde, iar sporii în 50 secunde.

2.       Raze U.V.

Indicații: - suprafețe netede

   - încăperi: boxe de laborator, săli de operație

Se utilizează lămpi pentru dezinfecție, cu tuburi de 15-30 W cu radiație directă (fără prezența omului) sau radiație indirectă.

Temperatura mediului trebuie să fie de 15-300, umiditatea de max. 60%; dezinfecția este precedată de curățenie.

 

II. Mijloace chimice

 

1.       Factori care influențează comportarea dezinfectantelor

*   spectrul și puterea germicidă

*   numărul inițial de bacterii pe suportul tratat

*   natura suportului

*   accesibilitatea dezinfectantelor la bacterii (forma, metoda de aplicare și gradul de curățenie al suporturilor)

*   temperatura

*   concentrația

*   volumul

*   pH-ul

*   timpul

*   stabilitatea în timp

*   prezența materialelor inactive (apa dură, materia organică, pluta, materialele sintetice, săpunurile și detergenții anionici)

2.       Criterii de alegere

*   eficacitatea

*   ușurința în preparare, aplicare și stocare

*   economicitatea

*   lipsa corozivității și a efectelor distructive

3.       Reguli generale de utilizare

*   completează curățenia, dar nu înlocuiește sterilizarea

*   e condiționată de o curățenie riguroasă prealabilă

*   se aplică numai când nu e posibilă dezinfecția prin căldură umedă

*   se utilizează un număr scăzut de dezinfectante cu spectru larg bactericid și virulicid

*   în focar se utilizează înaintea curățeniei

*   în condiții de protecție a muncii

 

HALOGENI (fluor, clor, brom, iod)

1.       Substanțe care eliberează clor

1.1.Clorura de var (var cloros) conține 25% clor activ.

Acțiune: bactericid, virulicid, sporicid.

Eficacitate: pH = 6, temperatură = 25-350C

Concentrații: 10-15, 20, 40, 50, 100 g‰ (100 g‰ conține 2,5 g% clor activ)

                      1-1,5; 2, 4, 5, 10%

Indicații:         

*   dezinfecția suprafețelor (pavimente, pereți, băi):  soluție 20 g‰

*   dezinfecția lenjeriei de pat, echipament de protecție: 1-2h, soluție 40 g‰

*   recipiente de colectare a reziduurilor, pubele, platforme prin spălare, stropire sau ștergere: soluție 50-100 g‰

*   excrementele bolnavilor contagioși: pulbere, 200-400 g/1kg excreții                                 

Păstrare: recipiente de culoare închisă, etanșe, temperatură constantă.

Toxicitate: iritații ale tegumentelor (dermite), iritația căilor respiratorii și a conjunctivelor.

                                                                                      

1.2.Cloramina conține 25-29% clor activ (cloramina B)

Acțiune: bactericidă, virulicidă. Efect asupra florei microbiene gram pozitive și gram negative; în concentrații mari distruge M. tuberculosis.

Concentrații: 5, 10, 20 g‰ (05; 1, 2 %)

Indicații:         

*   dezinfecția suprafețelor, obiectelor

*   pereți: sol. 20 g‰

*   pavimente: 20 g‰

*   mușamale, huse din material plastic:  soluție 10-20 g‰

*   dezinfecția lenjeriei de pat, a echipamentelor de protecție: 1-2h, soluție 10-15 g‰

*   dezinfecția jucăriilor, a obiectelor de sticlă, porțelan: soluție 10 g‰, scufundare 30-60'

*   dezinfecția veselei: soluție 5-10 g‰, 30-60', spălate în prealabil

*   termometre: soluție 10 g‰.

      Soluția se schimbă la 12h.

*   dezinfecția mâinilor: 5 g‰

Se evită asocierea cloraminei cu alte substanțe, mai ales cu cele alcaline.

Conservare: vase închise, ferite de lumină, la rece.

Toxicitate: iritații ale tegumentelor, mucoaselor, căilor respiratorii (mai puțin intense decât cele provocate de clorura de var).

 

2.       Substanțe care eliberează iod

 

2.1.Septosolul - iodofor

Acțiune: germicidă (bactericidă, virulicidă, fungicidă). Efect scăzut în prezența sângelui, puroiului.

Concentrații: - soluție 10% (apă distilată) - antiseptic

                      - soluție 5%  - dezinfectant

Indicații:         

*   antiseptic: pentru mâini , 5%

*   dezinfecția

*   suprafețelor (mese de operații, de pansamente, ginecologice): soluție 5%

*   instrumentarului medical nemetalic (sonde, catetere) înainte de curățare și sterilizare): soluție 5%

Toxicitate: iritații ale tegumentelor, mucoaselor; foarte rar, hipersensibilitate la iod.

 

2.2.Wescodyne

Acțiune: germicidă cu efect asupra florei microbiene gram pozitivă și gram negativă, față de bacili, spori, viruși.

Concentrații: 45 ml/10l apă  = 75 ppm iod liber

90 ml/10l apă = 150 ppm iod liber

180-200 ml/10l apă = 300 ppm iod liber

Indicații:         

*   termometre: ștergere cu soluție cu conținut de 75 ppm iod liber

*   instrumentar: baie în soluție 20ml Wescodyne + 20g nitrat de sodiu + 1l apă

*   mănuși de cauciuc, mușamale, tuburi de plastic: imersie 10' în soluție cu conținut de 75 ppm iod liber

*   suprafețe din săli de operație (mese, paviment): ștergere, pulverizare cu soluție cu conținut de 75 ppm iod liber

Nu se amestecă cu săpun sau detergenți.

Toxicitate: iritații ale tegumentelor, mucoaselor; foarte rar, hipersensibilitate la iod.

 

ALDEHIDE

 

Formolul = soluție de aldehidă formică 40%

 

Acțiune: bactericid, virulicid, fungicid; timp de acțiune: 6h, max. 24h

Factori favorizanți: umiditatea relativă: 80-90%, temperatura: 22-300C.

Acțiune la suprafață, nu difuzează.

Metode: pulverizare, vaporizare, înmuiere.

a)      Pulverizarea

*   concentrația soluției:2-5%

*   soluție 2% = 50 ml formol 40% + 950 ml apă

*   soluție 5% = 125 ml formol 40% + 875 ml apă

*   timp de contact: 6-24h

*   temperatura 220C, umiditatea relativă 80-90%

*   etanșeizarea încăperilor

b)Vaporizarea

*   etanșeizare

*   acoperirea prizelor, aparatelor electrice

*   așezarea saltelelor și pernelor suspendate sau oblic

*   încăperi încălzite, min. 220C

*   după 6-24h, aerisire 2-4h

*   pentru neutralizarea vaporilor restanți se utilizează amoniac, jumătate din cantitatea de formol, timp de 3h

*   concentrația de aldehidă formică: 3-10 g/m3 aer

a = concentrația în grame aldehidă formică/m3 aer

b = concentrația în grame aldehidă formică în formolul comercial

x = cantitatea de formol în ml

c) Înmuierea

*   pentru dezinfecția lenjeriei: Deroform, Lizoform

*   concentrația: 2%

*   timp: 2-3h

Conservare: în recipiente bine închise, parafinate, temperatură până la 100C.

Toxicitate: iritații ale mucoaselor, tegumentelor (dermite), alergii.

 

TENSIDE DE SINTEZĂ

 

1.Bromocet = soluție 20%

Acțiune:

*   bactericid cu efect asupra florei microbiene gram pozitive și unii gram negativi

*   nu acționează asupra M. tuberculosis și Pseudomonas aeruginosa

*   fungicid

Concentrație:

*   1‰ = 5 ml sol. Bromocet 20% la 1l apă

*   2‰ = 10 ml sol. Bromocet 20% la 1l apă

Indicații:

*   pavimente: soluție 1‰, 2‰ prin ștergere, stropire

*   pereți: 1‰ prin ștergere, pulverizare

*   mobilier: 1‰ prin ștergere, pulverizare

*   receptoare telefonice, jucării: 1‰ prin ștergere

*   veselă, ustensile de bucătărie: 1‰ prin imersie 30', după spălare

*   chiuvete: 2‰

*   salvări, mijloace auto: 2‰ prin pulverizare

Observație: nu e compatibil cu săpun și detergenți anionici

Toxicitate: slab iritant pentru țesuturi și mucoase.

 

2.TEGO 103 G

 

Acțiune: în diluție 1:100

*   bactericid (18-210C) asupra Staf. auriu, Corynebacterium diphteriae, E.coli, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, M. tuberculosis;

*   fungicid (Candida).

Concentrație: sol. 1% = 10 ml TEGO + 990 ml apă

Indicații:

*   pavimente, pereți, mobilier, aparate telefonice, jucării, mijloace auto, salvări - timp de contact min.10'

*   veselă - imersie 10'

După dezinfecție, clătire cu apă.

Toxicitate: D.L. = 3g/kg corp

 

3.       TEGO 103 S

 

Acțiune:

*   bactericid, la 18-210C

*   1-15' distruge germenii G +, G -

*   1 h distruge M. tuberculosis

*   fungicid (Candida)

Concentrație:

*   sol. 1% = 10 ml TEGO + 990 ml apă

*   sol. 2% = 20 ml TEGO + 980 ml apă

Indicații:

*   instrumente înainte de curățat și sterilizat

*   antiseptic tegumentar - soluție 2%

 

COMPUȘI ORGANO-MERCURICI

 

1.       Soluție de borat fenil-mercuric 0,2% (Merfen)

Acțiune:

*   bactericid, fungicid

Concentrație:

*   sol. 0,04% = 20 ml sol.0,2% + 80 ml apă

*   sol. 0,02% = 10 ml sol.0,2% + 90 ml apă

Indicații:

*   suprafețe (mese, instrumentar): sol.0,04%, prin ștergere

*   instrumente: soluție 0,02% + nitrat de sodiu 2‰

Toxicitate: crescută

Soluția apoasă 2‰ borat fenil-mercuric, pentru uz extern = Fenosept.

 

COMPUȘI FENOLICI

 

1.       Vesfene 256

Acțiune:

*   spectru larg cu efect bactericid asupra florei G+ și G-

*   fungicid

*   în concentrație de 1%, în 10', distruge M. tuberculosis

Concentrație:

*   sol. 0,4% = 32 g Vesfene 256 la 7,5 l apă

*   sol. 10% = 100 g Vesfene 256 la 900 ml apă

Indicații:

*   suprafețe - sol. 0,4% prin ștergere, pulverizare

*   spații: soluție 10%

 

ALTE DEZINFECTANTE

 

1.       Clorhexidina - spray

Acțiune:

*   antiseptic topic cu efect bactericid asupra germenilor G+ (acțiune intensă) și G- (acțiune mai puțin intensă)

*   Concentrație: sol. 1% ca atare, prin pulverizare

Indicații:

*   asepsia pre-, post-operatorie a pielii în zona câmpului operator

*   asepsia zonei cutanate în care se face injecția

*   dezinfecția plăgilor

Observație: e incompatibil cu săpunul.

Toxicitate:

*   reacții de sensibilizare a pielii

*   dermite de contact

*   interzis în chirurgia O.R.L.

*  

2.       Dezinfectante preparate în spital

 

a) Deroform

Formula:

*   detergent

800 g

*   carbonat de Na

300 g

*   formol 40%                       

250 g

*   apă

100  l

Acțiune: virulicid, bactericid

Concentrație: ca atare

Indicații: dezinfecția lenjeriei, alternativ cu cloramina.

Cantitatea necesară: 4l/1 kg lenjerie.

Timp de contact:

*   2h la temperatura de  20-240C

*   1h la temperatura de  40-500C

Toxicitate: nu

 

b) Hidrox

Formula:

*   hidroxid de sodiu

80-100 g

*   Dero

100 g

*   apă

10  l

Acțiune: bactericid, virulicid.

Concentrație: ca atare.

Indicații: pavimente, prin ștergere.

Toxicitate: iritant.

 

 

CONTROLUL EFICACIȚĂȚII DEZINFECȚIEI CHIMICE

 

1.Metoda bacteriologică

Condiții de igienă:

*   aeromicroflora

*   suprafețe

*   lenjerie

*   utilaje din blocuri alimentare

Flora microbiană se determină anterior și posterior dezinfecției.

Flora bacteriană:

*   se prelevează prin ștergere cu tampon umezit pe suprafața delimitată (pereți, mese, pat)

*   pentru aeromicrofloră se utilizează metode sedimentării Koch în plăci Petri

După termostatarea prelevatului se determină

*   numărul total de germeni

*   prezența E.coli, proteus, Stafilococ hemolitic

În săli de operație, naștere, saloane de nou-născuți, sugari, prematuri, laboratoare de soluții perfuzabile, biberonerii nu se admite prezența bacteriilor amintite, iar numărul total de germeni nu trebuie să depășească normele.

 

2.Altă metodă: supunerea unor tulpini bacteriene test operației de dezinfecție în focare de boli infecțioase.

Pentru infecții intestinale se folosesc culturi de E.coli (tulp. Bruxelles) puțin patogen.

Pentru infecțiile respiratorii se folosesc culturi de Stafilococ auriu (tulpina Oxford), care e mai rezistent decât Stafilococul hemolitic.

După dezinfecție, testele bacteriologice se pun în plicuri de pânză sterilă, așezate în plăci Petri pentru aeromicrofloră sau în părțile profunde ale lenjeriei, se termostatează pe medii adecvate. O bună dezinfecție distruge flora în proporție de 99-99,9%.

 

 

 

UTILIZAREA DEZINFECTANTELOR ÎN PRACTICĂ

 

1. Dezinfecția chimică a saloanelor, la maxim 45 zile în unitățile cu profil neinfecțios:

*   pulverizare formol 3-5%

*   vaporizare formol 5 g/m3

*   nebulizare Vesfene 10%

Anterior, curățenie generală:

*   îndepărtarea prafului, spălare, ștergere umedă

*   ștergerea pavimentului cu apă caldă, carbonat de sodiu 1-2%, cloramină 2%

*   ștergerea mobilierului du detergenți cationici, Bromocet 1‰; detergenți amfolitici, TEGO 103 G 1%

 

2. Dezinfecția bolcurilor operatorii, săli de nașteri se face zilnic prin:

*   ștergerea lămpilor cu dezinfectante

*   ștergerea meselor operatorii cu detergenți amfolitici 2%, TEGO

*   ștergerea mobilierului, suprafețelor plane, pereților cu detergenți cationici 2% sau cloramină 1-2%

*   săptămânal formolizare și nebulizare cu Vesfene 10%      

 

3. Cabinete stomatologice:

*   ventilație

*   formolizare de două ori pe săptămână

*   spălarea zilnică a pevimentelor cu sodă de rufe 1-2%, cloramină 1-2%, detergenți cationici 1‰

*   ștergerea mobilierului, a pereților cu cloramină 1-2%, detergenți amfolitici 0,5-1%

*   dezinfecția instrumentarului prin imersie în cloramină 1-2%, fenosept 1‰

 

4. Dezinfecția autosanitarelor:

*   ștergere, stropire cu cloramină 0,5-1%

*   ciclic, pulverizare cu formol 5%, bromocet 2‰

 

5. Dezinfecția mâinilor:

*   spălare cu apă și săpun

*   alcool etilic 700

*   fenosept 0,1‰

 

6. Dezinfecția lenjeriei:

*   imersie în soluție încălzită de cloramină 1-2%, 1-2h

*   limpezire în soluție de clorură de var 1-2%

*   deroform, 1-2h

 

7. Haine de lână, blănuri, covoare, saltele:

*   pulverizare formol 3-5%

*   vapori de aldehidă formică

 

8. Veselă, tacâmuri:

*   30' în cloramină 0,5% încălzită, TEGO 103 1%, bromocet 1‰

*   fierbere 15-30' în soluție de carbonat de sodiu 2%

 

9. Produse patologice (vărsături, materii fecale, spută):

*   volum egal de cloramină 5%, var cloros 20%, 1-2h

*   clorură de var pulbere 200-400g/kg

 

10. Latrine, recipiente, platforme de gunoi, stropire cu:

*   clorură de var 10%

*   lapte de var 20%

*   creolină, crezol 5-10%

 

11. Cadavre:

*   incinerare

*   învelite în pături îmbibate cu cloroform 5%, var cloros 5% și îngropare la minim 2m într-un strat de clorură de var și pulbere

 

12. Fântâni:

*   clorură de var, 1-2g clor activ = 4-8g clorură de var 25%/m3 apă, până la 15-20 g/m3 în epidemiile hidrice, inundații

*   după 2-3 ore, fântâna se golește și se așteaptă refacerea apei; se repetă până ce mirosul de clor dispare.

 

 

 

Norme tehnice privind efectuarea sterilizării și păstrarea sterilității obiectelor și materialelor sanitare

 

 

 

1.       PREGĂTIREA  INSTRUMENTELOR ȘI A MATERIALELOR PENTRU STERILIZARE

 

1.1.Curățirea minuțioasă prin:

1.1.1.        înmuierea timp de 8-15 minute

*   în apă rece sau apă cu adaos de amoniac sau carbonat de sodiu în concentrație de 1-2%;

*   seringile folosite la injecții cu substanțe uleioase se degresează cu neofalină.

1.1.2.        spălare cu apă călduță și carbonat de sodiu 1-2%

1.1.3.        clătirea abundentă

1.2. Aranjarea truselor și pachetelor pentru sterilizare trebuie să asigure:

*   pătrunderea uniformă a agentului sterilizant în interiorul truselor și pachetelor (evitarea presării materialelor moi în recipientele utilizate);

*   evitarea degradării materialelor;

*   evitarea posibilităților de contaminare a conținutului trusei, în momentul scoaterii din aparat și în continuare.

1.3.Precauții generale. Pregătirea instrumentelor și materialelor pentru sterilizat se face în spații bine precizate. Periile, recipientele și alte ustensile utilizate la curățire se spală și se decontaminează cu soluții clorigene sau prin fierbere.

 

2.       MIJLOACE CURENTE ȘI MODUL DE STERILIZARE

Sterilizarea la autoclave și etuve (cuptoare cu aer cald) se efectuează numai de către persoane instruite de SIAM, FIRAM, ACIRAM, cu respectarea tuturor prevederilor cuprinse în cartea tehnică a fiecărui aparat.

Presiunile, temperaturile și timpul de sterilizare reprezintă valori de siguranță pentru eficacitatea sterilizării, în funcție de aparat.

 

2.1.Sterilizarea la autoclave

Autoclavele pot fi folosite pentru sterilizarea materialelor textile, a instrumentelor, seringilor, obiectelor de sticlă, materialelor de cauciuc și a altor materiale care nu se deteriorează prin tratamentul termic respectiv.

Personalul care efectuează sterilizarea la autoclav trebuie să asigure:

*   deschiderea colierelor casoletelor și orificiilor cutiilor cu mănuși înainte de introducerea în autoclav și închiderea lor imediată, la scoatere;

*   respectarea timpilor ciclului de sterilizare (încălzire, purjare, sterilizare, uscare) potrivit cărții tehnice a fiecărui aparat, a performanțelor reale ale aparatului și fiecărui tip de încărcătură.

Pentru a se asigura o bună circulație a aburului în timpul sterilizării este recomandabil ca seringile și cutiile cu instrumente sau materiale de cauciuc să fie în autoclav pe rafturi sau în navete de sârmă.

Pentru asigurarea unei bune evacuări a aerului din autoclav, după terminarea timpului de încălzire, se va urmări realizarea corectă a tuturor purjărilor conform indicațiilor din cartea tehnică a fiecărui aparat. Se va atrage atenția că purjările la autoclavul (vertical) cu pereți dubli se efectuează prin robinetul montat la baza autoclavului, până la ieșirea aburului în jet continuu, fără picături.

 

2.2.Sterilizarea la etuve (cuptoare cu aer cald - pupinele) se efectuează la temperatura de 1800C, timp de o oră de la atingerea acestei temperaturi sau 1600C timp de 2 ore.

Ciclul complet al unei sterilizări are trei timpi:

*   încălzirea la temperatura indicată pentru sterilizare;

*   menținerea temperaturii realizate în tot timpul indicat pentru sterilizare;

*   răcirea aparatului.

În timpul ciclului de sterilizare este interzis să se deschidă aparatul la temperaturi peste 800C.

Sterilizarea la etuve se folosește pentru obiecte metalice sau de sticlă.

Personalul care efectuează sterilizarea la cuptorul cu aer cald trebuie să asigure așezarea materialelor astfel încât aerul să circule ușor între obiecte, respectând planurile delimitate prin rafturi. Este interzisă scoaterea rafturilor.

 

2.3.Sterilizarea apei pentru spălare chirurgicală, se efectuează în autoclave pentru sterilizarea apei, potrivit instrucțiunilor de utilizare din cartea tehnică a acestora, la o presiune de sterilizare de 1,5kgf/cm2 și un timp de sterilizare de 30 de minute.

Conductele pentru aducerea apei sterile de la autoclave la spălătorie trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)       distanța maximă de la autoclav la punctul de distribuție nu va depăși 20m;

b)       sunt admise numai conducte fără mufe;

c)       eliminarea oricărei posibilități de contaminare a apei sterile prin stagnarea în sistemul de distribuție (cu interzicerea coturilor în formă de “U” sub nivelul conductei);

d)       apa sterilă pentru spălarea chirurgicală se prepară în ziua utilizării ei.

2.4.Sterilizarea cu trioximetilen

Pentru sonde care nu pot fi autoclavate, utilizate în urologie, și pentru cistoscoape se recomandă sterilizarea cu trioximetilen în etuve Janet metalice, în următoarele condiții:

*   asigurarea umidității necesare acțiunii formaldehidei prin introducerea a 3-5ml apă pe un tampon de vată;

*   asigurarea unei temperaturi de 600C prin introducerea cutiei Janet într-o etuvă ITM de 100 dm3.

În aceste condiții, timpul maxim de sterilizare este de 31/2 h.

După efectuarea sterilizării, formolul din cutie se neutralizează prin introducerea pe același tampon de vată a unei cantități de 2 ml amoiniac 5% cu un timp de contact de 30 minute.

Obiectele astfel sterilizate, înainte de a fi utilizate, se spală de reziduuri prin 5 clătiri în apă sterilă.

2.5.Decontaminarea prin fierbere prelungită a seringilor, a unor instrumente de mică chirurgie și a unor materiale de cauciuc.

În situația când unitatea nu dispune de aparatură de sterilizare, cu aprobarea centrului sanitaro-antiepidemic, se pot admite, ca metode de decontaminare, fierberea seringilor, a instrumentelor de mică chirurgie, a unor materiale de cauciuc etc. timp de minimum 30 minute.

Se pot utiliza fie fierbătoare electrice, fie cutii de instrumente pentru care se folosește sursă exterioară de căldură, reglând astfel această sursă încât fierberea să se poată efectua pe toată perioada timpului recomandat.

Condiții de eficacitate:

Pregătirea instrumentelor și materialelor potrivit indicațiilor de la pct.1;

*   După aranjarea materialelor, se toarnă apă suficientă pentru a acoperi în întregime instrumentele sau materialele pe toată durata fierberii, se așează capacul ușor întredeschis (înclinat) și se dă drumul la sursa de căldură; apa folosită trebuie să îndeplinească condițiile de potabilitate;

*   Timpul de fierbere se calculează din momentul când apa dă în clocot și trebuie să fie de minimum 30 minute;

*   După fierbere, cutia, având capacul întredeschis, se scurge astfel încât apa să se evacueze într-o singură direcție pentru a nu contamina interiorul după ce a atins marginile recipientului; apoi se închide capacul printr-o mișcare de translație.

*   Trusele astfel pregătite pot fi utilizate timp de 2 ore, dacă rămân acoperite și dacă extragerea instrumentelor s-a făcut cu respectarea tehnicilor aseptice.

 

3.       MENȚINEREA STERILITĂȚII ȘI RESPECTAREA NORMELOR DE TEHNICĂ ASEPTICĂ

Pentru menținerea sterilității obiectelor și materialelor sterilizate este necesar să se asigure etanșeitatea containerelor cu sterile, păstrarea acestora până la distribuție în depozite de sterile sau în locurile cu această destinație, în dulapuri închise întreținute în perfectă stare de curățenie. În aceste locuri este interzisă depozitarea sau păstrarea altor materiale.

Durata de valabilitate a sterilelor este de 24 ore de la sterilizare, cu condiția menținerii containerului închis.

Imediat după sterilizare, pe cutii, caserole sau alte tipuri de ambalaje se aplică banderolă de hârtie (care se rupe cu ocazia deschiderii, înainte de folosire). Banderola va cuprinde următoarele date:

*   ziua și ora sterilizării;

*   conținutul ambalajului;

*   aparatul la care s-a sterilizat și numărul ciclului din tura respectivă;

*   indicativul persoanei care a sterilizat.

Aceste date se înscriu în registrul tipizat pentru evidențierea activității stației de sterilizare.

 

4.       METODE DE AUTOCONTROL A EFICIENȚEI STERILIZĂRII

4.1.Aprecierea calității curățirii instrumentelor:

*   ștergerea acestora cu o compresă curată (uscată sau umectată cu alcool etilic 70%) încărcată pe o pensă adecvată. Compresa utilizată trebuie să rămână complet curată.

4.2.Aprecierea funcționării aparatelor:

*   testul cu glucoză și citrat de sodiu pentru controlul sterilizării la autoclav

*   testul cu acid benzoic indică temperatura atinsă la un moment dat și în locul din autoclav în care a fost plasat testul.

 

5. STERILITATEA - NORME

5.1.Controlul microbiologic al personalului sanitar

 Controlul tegumentelor

*   până la 40 germeni/mână

*   nu se admit: coci enteropatogeni, Proteus, Stafilococ patogen, alți germeni patogeni

Exudat nazal, faringian

 

 5.2. Controlul sterilizării

Bacteriologic:

Stearotest 120 (suspensie limpede violet)

*   după sterilizare, incubare la 560C, 24h

*   citire:

*   menținut aspectul (culoare, transparență) = sterilizare corectă

*   virajul în galben = sterilizare sub parametrii optimi

*   virajul în roșcat până la galben = depășită temperatura de 1200C

 

 5.3. Controlul sterilității materialelor

*   prin ștergere cu un tampon steril îmbibat în apă peptonată 1%;

*   introduse în eprubete (de 180/18mm sau 220/20mm) ce conțin 10-15ml mediu 1 (I.C.), respectiv mediu 2 (I.C.).

 

 5.4. Controlul apei sterile:

*   însămânțarea directă a 5-10ml într-un balon cu gura largă conținând 20-50ml mediu 1 (I.C.)

 

5.5.  Aeromicroflora

*   pentru fiecare încăpere se folosesc două grupe de cutii Petri cu diametrul de 10cm cuprinzând o placă cu geloză nutritivă 2% și o placă cu geloză-sânge 5-10%

*   expunere: o grupă de plăci se expune în mijlocul încăperii, la înălțimea unei mese; a doua grupă se expune într-un colț al încăperii, la înălțimea unei mese (60cm de la podea)

*   număr necesar de plăci: 1 placă Petri la 10 m3 aer și nu mai puțin de 5 plăci într-o încăpere

*   expunerea se face cu deschiderea în jos timp de 5, 10, 15 minute

*   examinarea probelor: după termostatare la 370C,  24h

 

Denumirea spațiilor controlate

Limite maxime admise:

(număr total de germeni (NTG)/m3)

La 10-15 min. după efectuarea curățeniei

În timpul lucrului

A.      Laboratoare de soluții perfuzabile, depozit de sterile, biberonării, saloane prematuri

200

300

B.      Săli de operație, săli de nașteri, saloane nou-născuți

300

600

C.      Saloane de copii < 1 an, săli de alăptare, saloane ATI

500

1000