Hotarare Nr. 124/2013 – PNS

Share Button

HOTARARE Nr. 124 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2013 si 2014 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 48 alin. (1) din Legea … Citeste mai departe …

Ordin nr. 423/191 din 29/03/2013

Share Button

Ordin nr. 191 din 29/03/2013 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate … Citeste mai departe …

CoCa 2013

Share Button

Contract din 27/03/2013 Contract-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 166 din 28/03/2013 … Citeste mai departe …

Hotarâre nr. 117 din 27/03/2013

Share Button

Hotarâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 166 din 28/03/2013 … Citeste mai departe …

Ordin nr. 85 din 07/02/2013

Share Button

Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor … Citeste mai departe …

Normă tehnică din 03/12/2012

Share Button

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 18/12/2012 Intrare in vigoare: 17/01/2013 Norma tehnica privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale    CAPITOLUL I   Obiective si domenii … Citeste mai departe …

Ordin CNAS nr. 7/2013

Share Button

privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe … Citeste mai departe …

Ordinul Nr.44 din 23.01.2013

Share Button

privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 28 ianuarie … Citeste mai departe …

Legea nr. 339 din 29 noiembrie 2005

Share Button

privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope  Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – (1) Prezenta lege stabileşte regimul juridic privind cultivarea, … Citeste mai departe …

Ordin nr. 178 din 28/02/2008

Share Button

Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 280 din 10/04/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări … Citeste mai departe …

ORDIN Nr. 1108 din 7.09.1993

Share Button

pentru aprobarea Normelor de supraveghere medicala a unor bolnavi  cu afectiuni de lunga durata si stabilirea bolilor cronice care beneficiaza de gratuitate in asistenta medicala spitaliceasca si ambulatorie Vazand Nota … Citeste mai departe …

Ordin nr. 163 din 18/02/2008

Share Button

pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicalã primarã şi din ambulatoriul de specialitate în funcţie de condiţiile în care se desfãşoarã activitatea Ministerul Sãnãtãţii Publice Publicat … Citeste mai departe …

NORME METODOLOGICE din 22.09.2006

Share Button

de evaluare a cabinetelor medicale de medicina de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sanatate EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE … Citeste mai departe …

ORDIN Nr. 325 din 22 septembrie 2006

Share Button

pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, … Citeste mai departe …

Standarde de evaluarea cabinetelor

Share Button

STANDARDE PENTRU EVALUAREA CABINETELOR MEDICALE DE MEDICINÃ DE FAMILIE, CABINETELOR  MEDICALE DE SPECIALITATE, CENTRELOR MEDICALE, CENTRELOR DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT SI CENTRELOR DE SÃNÃTATE   I. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE … Citeste mai departe …

Ordin nr. 1662/2007

Share Button

privind controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale Ordinul din 27/09/2007 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 742 din 01/11/2007. Avand in vedere prevederile art. 5, 6, … Citeste mai departe …

Ordinul 1636 din 15 decembrie 2004

Share Button

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificarile ulterioare, referitoare la avizarea unitatilor de tehnica medicala Publicat in Monitorul Oficial 8 din 4 … Citeste mai departe …

Ordinul 1574 din 15 decembrie 2009

Share Button

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificarile ulterioare, referitoare la avizarea unitatilor de tehnica medicala, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii … Citeste mai departe …

Ordinul 1511 din 26 noiembrie 2009

Share Button

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.662/2007 privind controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare Publicat in Monitorul Oficial 860 … Citeste mai departe …