Legea nr. 339 din 29 noiembrie 2005

Share Button
Print Friendly

privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope  Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – (1) Prezenta lege stabileşte regimul juridic privind cultivarea, … Citeste mai departe …

LEGE nr.176 din 18 octombrie 2000

Share Button
Print Friendly

privind dispozitivele medicale Textul actului publicat în M.Of. nr. 544/2 noi. 2000 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – Această lege se aplică dispozitivelor medicale … Citeste mai departe …

LEGE nr.180 din 11 aprilie 2002

Share Button
Print Friendly

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor Parlamentul României adopta prezenta lege. Articol unic. – Se aproba Ordonanta Guvernului nr.2 din 12 iulie 2001 privind regimul … Citeste mai departe …

Norme metodologice de aplicare a OUG nr.162/2008

Share Button
Print Friendly

privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale. 29.01.2009 / Ministerul Sanatatii In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata şi … Citeste mai departe …

Lege nr. 46 din 21/01/2003

Share Button
Print Friendly

drepturilor pacientului Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 29/01/2003    CAPITOLUL I   Dispoziţii generale      Art. 1. – În sensul prezentei legi:    a) prin pacient se … Citeste mai departe …

Lege nr. 629 din 13 noiembrie 2001

Share Button
Print Friendly

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 724 din 13 noiembrie 2001 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. … Citeste mai departe …

Lege nr. 399/2006

Share Button
Print Friendly

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate din 30/10/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 901 din 06/11/2006 … Citeste mai departe …

Legea nr. 263/2004 – Infiintarea Centrelor de Permanenta

Share Button
Print Friendly

Legea nr. 263/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 568 din 28.06.2004 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE ARTICOLUL 1 Prezenta lege reglementeaza asigurarea continuitatii … Citeste mai departe …

Lege nr. 95 din 14/04/2006

Share Button
Print Friendly

(Parlamentul României Lege nr. 95 din 14/04/2006 Versiune actualizata pana la data de: 04/01/2011 privind reforma în domeniul sanatatii Parlamentul României adopta prezenta lege. TITLUL I Sanatatea publica CAPITOLUL I … Citeste mai departe …

Legea 179 din 19 octombrie 2012

Share Button
Print Friendly

pentru modificarea si completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 19 octombrie 2012  … Citeste mai departe …

ORDIN Nr. 1.668 din 9 decembrie 2011

Share Button
Print Friendly

pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de învatamânt de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui … Citeste mai departe …

Lege nr. 598 din 31/10/2001

Share Button
Print Friendly

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. … Citeste mai departe …

Lege nr. 460 din 12/11/2003

Share Button
Print Friendly

privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, înfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor în sistemul sanitar din România Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 836 … Citeste mai departe …

Legea nr. 544/2001

Share Button
Print Friendly

privind liberul acces la informatiile de interes public (publicata in Monitorul Oficial nr. 663/23 octombrie 2001) Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. *CAPITOLUL I Dispozitii generale* *Art. 1.* Accesul liber si … Citeste mai departe …