Ordin nr. 85 din 07/02/2013

Share Button
Print Friendly

Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor … Citeste mai departe …

Ordin CNAS nr. 7/2013

Share Button
Print Friendly

privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe … Citeste mai departe …

Ordinul Nr.44 din 23.01.2013

Share Button
Print Friendly

privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 28 ianuarie … Citeste mai departe …

Ordin nr. 178 din 28/02/2008

Share Button
Print Friendly

Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 280 din 10/04/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări … Citeste mai departe …

ORDIN Nr. 1108 din 7.09.1993

Share Button
Print Friendly

pentru aprobarea Normelor de supraveghere medicala a unor bolnavi  cu afectiuni de lunga durata si stabilirea bolilor cronice care beneficiaza de gratuitate in asistenta medicala spitaliceasca si ambulatorie Vazand Nota … Citeste mai departe …

ORDIN Nr. 325 din 22 septembrie 2006

Share Button
Print Friendly

pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, … Citeste mai departe …

Ordin nr. 1662/2007

Share Button
Print Friendly

privind controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale Ordinul din 27/09/2007 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 742 din 01/11/2007. Avand in vedere prevederile art. 5, 6, … Citeste mai departe …

Ordinul 1636 din 15 decembrie 2004

Share Button
Print Friendly

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificarile ulterioare, referitoare la avizarea unitatilor de tehnica medicala Publicat in Monitorul Oficial 8 din 4 … Citeste mai departe …

Ordinul 1574 din 15 decembrie 2009

Share Button
Print Friendly

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificarile ulterioare, referitoare la avizarea unitatilor de tehnica medicala, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii … Citeste mai departe …

Ordinul 1511 din 26 noiembrie 2009

Share Button
Print Friendly

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.662/2007 privind controlul prin verificare periodica a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare Publicat in Monitorul Oficial 860 … Citeste mai departe …

Ordin nr. 153 din 26/02/2003

Share Button
Print Friendly

pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiintarea, organizarea si functionarea  cabinetelor medicale Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 23/05/2003 Intrare in vigoare: 23/05/2003 Având în vedere art. 15 … Citeste mai departe …

ORDIN nr. 153 din 26 februarie 2003

Share Button
Print Friendly

pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale (actualizat pana la data de 10 mai 2004) EMITENT: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI Avand in vedere art. 15 din … Citeste mai departe …

Ordin nr. 560 din 09/06/2003

Share Button
Print Friendly

pentru modificarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003    Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 421 din … Citeste mai departe …

ORDIN nr. 627 din 12 iulie 2010

Share Button
Print Friendly

pentru aprobarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale … Citeste mai departe …

ORDIN nr. 430/ 470/ 11.05.2010

Share Button
Print Friendly

pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor  OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ord. MS/ CNAS nr. 60/32/2006   Având … Citeste mai departe …

Ordinul Nr. 903 din 19 noiembrie 2007

Share Button
Print Friendly

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru … Citeste mai departe …

Ordin Nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006-partea I-actualizata-

Share Button
Print Friendly

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Emitent: Ministerul Sanatatii Casa Nationala de Asigurari … Citeste mai departe …

Ordinul 251 din 16 martie 2012

Share Button
Print Friendly

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc … Citeste mai departe …

Ordin nr. 1030 din 20/08/2009

Share Button
Print Friendly

privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei Publicat in Monitorul … Citeste mai departe …