Ordin nr. 1031 din 18 august 2004 – Norme tehnice privind asigurarea curateniei, dezinfectiei, efectuarea sterilizarii …

Print Friendly, PDF & Email

Ordin nr. 1031 din 18 august 2004

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 185/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind asigurarea curateniei, dezinfectiei, efectuarea sterilizarii si pastrarea sterilitatii obiectelor si materialelor sanitare în unitatile sanitare de stat si private Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 822 din 7 septembrie 2004

 

Vazând Referatul de aprobare al Directiei generale sanatate publica si inspectia sanitara de stat nr. OB9.421/2004, în temeiul prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

 

Art. I. – Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 185/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind asigurarea curateniei, dezinfectiei, efectuarea sterilizarii si pastrarea sterilitatii obiectelor si materialelor sanitare în unitatile sanitare de stat si private, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 si nr. 194 bis din 26 martie 2003, se modifica si va avea urmatorul cuprins: 1. Articolul 1 din anexa nr. 2 va avea urmatorul cuprins: „Sterilizarea este operatiunea prin care sunt eliminate sau omorâte microorganismele, inclusiv cele aflate în stare vegetativa, de pe obiectele inerte contaminate, rezultatul acestei operatiuni fiind starea de sterilitate. Probabilitatea teoretica a existentei microorganismelor trebuie sa fie mai mica sau egala cu 10-6. Standardele Normelor tehnice privind asigurarea curateniei, dezinfectiei, efectuarea sterilizarii si pastrarea sterilitatii obiectelor si materialelor sanitare în unitatile sanitare de stat si private sunt mentionate în anexa nr. 3, dar se pot folosi si alte standarde prin care sa se demonstreze respectarea cerintelor prevazute de prezentul ordin. Conform normelor în vigoare, «sterilizarea face parte din categoria procedurilor speciale, ale carei rezultate nu pot fi verificate integral prin controlul final al produsului, efectuat a posteriori, trebuind sa fie supusa validarii, supravegherii bunei functionari, precum si asigurarii unei pastrari corespunzatoare a materialelor sterilizate. Sunt necesare atât controlul permanent al operatiunilor, cât si respectarea permanenta a procedurilor stabilite, pentru asigurarea conformarii la exigentele specificate». Obtinerea starii de «sterilitate», precum si mentinerea ei (pâna în momentul

utilizarii) reprezinta obligatii de rezultat, unitatile sanitare fiind obligate sa creeze sistemele de calitate bazate pe normele care se refera la cerintele sistemelor de calitate. Unitatile sanitare trebuie sa garanteze acelasi nivel de securitate pentru pacienti atât în cazul utilizarii de dispozitive medicale achizitionate de pe piata, cât si al celor sterilizate în unitatea sanitara. Dispozitivele si materialele de unica folosinta nu vor fi niciodata reprocesate în vederea reutilizarii. Dispozitivele medicale care, prin modul de proiectare sau prin natura materialului din care sunt construite, nu suporta nici un tip de sterilizare trebuie sa fie supuse unei dezinfectii adecvate, al carei efect sa fie bactericid, fungicid, virulicid si sporicid. Termenii produs sterilizant sau sterilizare chimica sunt utilizati pentru o gama restrânsa de compusi chimici (formaldehida, glutaraldehida) care, în conditii controlate, pot distruge sporii bacterieni. Toate dispozitivele medicale si materialele care urmeaza a fi sterilizate trebuie curatate prin metode fizice si dezinfectate chimic înainte de a fi supuse unui proces de sterilizare standardizat. Toate instrumentele chirurgicale, materialele textile si alte obiecte sau solutii care patrund în tesuturile sterile sau în sistemul vascular, inclusiv instrumentele stomatologice, trebuie sa fie sterile (instrumente/obiecte critice). Organizarea activitatilor propriu-zise de sterilizare, precum si a activitatilor conexe (spalarea, decontaminarea si împachetarea, stocarea si

livrarea) va tine cont de necesitatea respectarii circuitelor, a evitarii golurilor de control pe parcursul realizarii lor si a utilizarii altor spatii decât cele anume desemnate, serviciul central de sterilizare trebuind sa aiba un caracter unitar geografic pentru toate etapele mentionate. La organizarea activitatii serviciului central de sterilizare vor fi avute în vedere:

– circuitul de colectare, recipientele si mijloacele de transport ale dispozitivelor murdare, nesterile;

– diminuarea încarcaturii microbiene si eliminarea încarcaturii organice si a biofilmului1) de pe dispozitivele medicale;

– controlul conditiilor de mediu, verificarea starii de functionare a aparaturii;

– spatiul curat pentru inventarierea si împachetarea dispozitivelor medicale;

– sterilizarea propriu-zisa si sistemul de control al procesului;

– procedurile de control si marcare a produselor finite;

– tratarea neconformitatilor;

– înregistrarea si arhivarea datelor privind parcursul procesului, în vederea asigurarii trasabilitatii, care este un element de sistem de calitate si este parte componenta a materiovigilentei2);

– circuitul de stocare, distributie, transport la utilizatori;

– instruirea personalului;

– echipamentul de protectie a personalului, diferentiat pe etape de proces. __________

1) Biofilm – ansamblul de produse organice având incluse microorganisme (bacterii Gram negative) capabile sa secrete produse macromoleculare pe suprafata unor materiale. Acesta se constituie în decurs de 3 ore de la utilizarea dispozitivului într-un mediu contaminat. Neîndepartat, constituie o protectie pentru bacteriile remanente, permitându-le sa elibereze toxine responsabile de producerea socului septic. Biofilmul permite bacteriilor sa reziste la tratamentele de sterilizare si dezinfectie. Majoritatea procedurilor obisnuite de pretratare nu elimina încarcatura de endotoxine, fiind necesare un pretratament si o curatare riguroase, utilizându-se detergenti enzimatici înaintea oricarui alt tratament.

2) Obligatia de a declara incidentele sau riscurile de producere a unor incidente legate de utilizarea dispozitivelor medicale; incidentele pot fi legate de sterilizarea acestora.

 

Pentru fiecare etapa SPCIN va elabora protocoale de procedura, continând instructiuni clare si bine definite, iar personalul serviciului central de sterilizare va fi certificat. Circuitele vor fi stabilite în asa fel încât sa asigure securitatea personalului, a mediului si integritatea dispozitivelor medicale. Controlul mediului este important, întrucât permite:

– sa se evalueze problemele existente;

– sa se remedieze defectiunile;

– sa se supravegheze si sa se corecteze conditiile de desfasurare a procesului de sterilizare si a activitatilor conexe. Pentru aceasta vor fi tinute sub observatie si verificate:

– calitatea aerului, apei si a fluidelor utilizate;

– starea de igiena a suprafetelor;

– modul de functionare a echipamentelor de sterilizare;

– modul de functionare a echipamentelor de control, masura si testare;

– tinuta si formarea profesionala a personalului.

În unitatile de asistenta medicala sterilizarea se poate realiza prin: metode fizice – abur sub presiune (sau abur la temperatura si presiune ridicate/scazute), caldura uscata, metode chimice – oxid de etilena, «sterilizanti» chimici: formaldehida si abur la temperaturi joase si presiune subatmosferica. În stadiul actual al datelor stiintifice, sterilizarea cu vapori de apa saturati sub presiune trebuie sa fie metoda de electie daca dispozitivul medical suporta aceasta procedura.” 2. Punctul 2.4.1 al articolului 2 din anexa nr. 2 va avea urmatorul cuprins: „2.4.1. Curatarea/Decontaminarea instrumentarului chirurgical/Predezinfectie (în blocul operator, în sectii de spital, cabinete medicale, sali de

tratament)

Se poate realiza: manual sau automat cu ajutorul unor echipamente automate de curatare.

Metoda: curatare manuala

Imediat, la sfârsitul interventiei chirurgicale sau efectuarii pansamentului, instrumentarul folosit se imerseaza într-un produs etichetat si avizat ca detergent, detergent enzimatic sau detergent dezinfectant ori produs de curatare-decontaminare pentru instrumentar, în concentratia recomandata de producator (gama pe care producatorul instrumentului o recomanda, compatibila cu materialul din care este fabricat). Concentratia de lucru a produsului utilizat în aceasta etapa trebuie sa acopere spectrul de actiune virulicid (inactivarea VHB si HIV). Este de preferat ca în aceasta etapa sa fie utilizati dezinfectanti etichetati si avizati ca «dezinfectant pentru instrumentar» cu proprietati de curatare si avizati de catre Ministerul Sanatatii conform legislatiei în vigoare. Prin folosirea în aceasta etapa a unui produs etichetat ca detergent, detergent enzimatic sau detergent dezinfectant ori produs de curatare-decontaminare pentru instrumentar exista pericolul contaminarii personalului care efectueaza aceasta operatie cu agenti patogeni transmisibili. Utilizând în aceasta etapa un dezinfectant cu proprietati de curatare, etichetat ca dezinfectant pentru instrumentar, este eliminat acest risc. Atentie la eticheta produsului utilizat! Sunt produse chimice etichetate «Curatare si decontaminare», «Detergent dezinfectant», care contin pe lânga agenti de spumare cel putin un principiu activ recunoscut cu proprietati bactericide, fungicide, folosite înainte de dezinfectie. Pentru dezinfectie se utilizeaza dezinfectante anume destinate dezinfectiei instrumentarului, care sunt avizate de Ministerul Sanatatii si care se folosesc în mod obligatoriu dupa decontaminare (curatare). Protocol de lucru:

– se perie cu grija, insistând asupra articulatiilor si canelurilor, utilizând o perie moale din nailon;

– instrumentarul se demonteaza complet;

– se curata canelurile cu o compresa;

– se curata bine toate partile scobite, jgheaburile, cavitatile, cu ajutorul unei seringi.

Metoda: curatare automata în masini de curatat automate cu program de dezinfectie/baie cu ultrasunete. Se pot folosi masini de spalat automate cu program de dezinfectie inclus pentru instrumente, avizate de Ministerul Sanatatii. Dezinfectia în masina de curatat automata cu program de dezinfectie inclus se realizeaza la o temperatura si un timp de expunere care variaza în functie de fabricant:

– 750C, 20 minute sau 800C, 10 minute (sunt distruse formele vegetative ale bacteriilor, inclusiv Mycobacteriile, dar nu si VHB);

– 930C, 10 minute (sunt distruse formele vegetative ale bacteriilor, inclusiv Mycobacteriile);

– 1050C, un minut (sunt distruse formele vegetative ale bacteriilor, inclusiv Mycobacteriile) sau 1050C, 5 minute sau 1050C, 7 minute (sunt distruse formele vegetative ale bacteriilor, inclusiv Mycobacteriile, precum si sporii de Bacillus antracis). Utilizarea masinilor automate pentru dezinfectia instrumentelor are avantajul ca reduce expunerea personalului la substantele chimice toxice, iar timpul de contact cu dezinfectantul poate fi standardizat.” 3. Punctul 3.2 al articolului 3 din anexa nr. 2 va avea urmatorul cuprins: „3.2. Materialele care se sterilizeaza pot fi împachetate în:

– cutii metalice (pentru sterilizarea cu aer cald);

– cutii metalice perforate (pentru sterilizarea cu abur sub presiune);

– casolete perforate cu colier (pentru sterilizarea cu abur sub presiune);

– hârtie speciala, pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil, fabricata special pentru sterilizarea cu abur sub presiune;

– pungi/role din hârtie sau din plastic fabricate special pentru sterilizarea cu aer cald sau oxid de etilena cu indicatori fizico-chimici de temperatura;

– pungi/role din hârtie sau din plastic fabricate special pentru sterilizarea cu abur sub presiune sau abur si formaldehida la temperaturi joase la presiune subatmosferica, cu indicatori fizico-chimici de temperatura.” 4. Dupa anexa nr. 2 se introduce anexa nr. 3 cu urmatorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 3

STANDARDE

 

SR EN 556:2001 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Cerinte pentru dispozitive medicale etichetate „Steril” SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii. Cerinte SR EN 46001:2000 Sistemele calitatii. Dispozitive medicale. Cerinte particulare pentru aplicarea EN ISO 9001 SR EN 46002:2000 Sistemele calitatii. Dispozitive medicale. Cerinte particulare pentru aplicarea EN ISO 9002 SR EN 1275:2002 Antiseptice si dezinfectante chimice. Activitatea fungicida de baza. Metode de testare si prescriptii (faza 1) SR EN 1040:2000 Antiseptice si dezinfectante chimice. Activitatea bactericida de baza. Metoda de testare si prescriptii (faza 1).” Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sanatatii,

Ovidiu Brînzan

 

Comentariile sunt închise.