Auditul clinic

Auditul clinic este una dintre cele mai importante tehnici pe care orice medic ar trebui să o deprindă încă din timpul studenţiei. Poate fi utilizată atât ca metodă de învăţare, cât şi ca metodă de creştere a calităţii, prin compararea activităţii clinice curente cu standarde existente şi acceptate. Dacă alte forme de evaluări sunt mai greu de acceptat de către pro­fe­sio­niştii din domeniul medical, auditul clinic ar trebui să fie o practică curentă, prin care cu toţii îşi pot, în primul rând, au­to­evalua abilităţile şi cunoştinţele clinice.   Dr. Marius Mărginean Publicat in Medic.ro Anul XV • Nr. 122 (2/2018)