Evaluarea calitatii in medicina familiei. Instrumentul EPA

Revista Medic.ro, Anul IX • Nr. 87 (9/2012)

Un element important în procesul de îmbunătăţire a calităţii îl constituie analiza periodică şi continuă a situaţiei existente în îngrijirile de sănătate şi a serviciilor acordate pacienţilor. Pentru acest lucru este nevoie de date pentru măsurarea nevoilor şi în final pentru a demonstra că serviciile oferite sunt în concordanţă cu standardele acceptate, utilizând eventuale scheme de acreditare a cabinetelor sau certificare a medicilor.Un element important în procesul de îmbunătăţire a calităţii îl constituie analiza periodică şi continuă a situaţiei existente în îngrijirile de sănătate şi a serviciilor acordate pacienţilor. Pentru acest lucru este nevoie de date pentru măsurarea nevoilor şi în final pentru a demonstra că serviciile oferite sunt în concordanţă cu standardele acceptate, utilizând eventuale scheme de acreditare a cabinetelor sau certificare a medicilor.

Studiile efectuate la nivelul asistenţei medicale primare în mai multe ţări din Europa au demonstrat că există o mare variaţie în ceea ce priveşte calitatea serviciilor de sănătate furnizate către pacienţi, uneori media fiind chiar de neacceptat (Roland 2004). Primul pas este ”analiza internă”, şi anume colectarea datelor care ajută furnizorii de servicii de sănătate să definească ţinta de atins în creşterea calităţii şi mai târziu să evalueze progresele. Citeste articolul