Calitatea in medicina familiei – Interviu cu Prof. van Es

 

Interviu cu Prof. dr. Jan van Es (1921-2008)

Profesor consultant la Universitatea Utrecht si Universitatea Liberã din Amsterdam, Olanda

realizat de dr. Marius Marginean in octombrie 1996, publicat in revista Medicina Familiei Nr. 14 din decembrie 1996 (revista editata de Colegiul Medicilor Instructori de Medicina Familiei)

 

vanes5Dr.Marius Mãrginean: Multi dintre medicii generalisti vã cunosc activitatea desfãsuratã în România in ultimii ani. Cine sunteti Dvs, domnule profesor van Es?

Prof. dr. Jan van Es: Mi-am început activitatea profesionalã ca medic de familie în 1949. Mi-am sustinut doctoratul în 1959 si am devenit primul profesor de medicina famliei din Olanda în 1966 (si al doilea din lume). Am contribuit la dezvoltarea învãtãmântului universitar si postuniversitar de medicina familiei la Universitatea din Utrecht, am initiat programe de cercetare, printre care si un studiu privind morbiditatea. Am scris un manual de medicina familiei, care a fost tradus si în limba românã si care va fi publicat în februarie 1997. M-am retras din activitatea practicã în 1986, dar am activat în continuare în Olanda ca presedinte al unui program de dezvoltare a cercetãrii si ca presedinte al Fundatiei de Cercetare a Diabetului.

M.M.: Ce ne puteti spune despre colaborarea olandezo-românã în domeniul medicinii familiei ?

Prof. dr. Jan van Es: Din 1993 sunt implicat într-un program olandezo-român care priveste predarea în învãtãmântul postuniversitar, program care are ca scop sprijinirea instructorilor de medicina familiei. Am fost invitat de cãtre guvernul olandez sã organizez acest program datoritã îndelungatei mele experiente în medicina familiei. Împreunã cu un grup de medici români am dezvoltat un program de pregãtire în medicina familiei si, de asemenea, în domeniul sãnãtãtii publice. Medici de familie olandezi, cu experientã, participã ca profesori si consultanti la aceste cursuri si workshop-uri, în special la Bucuresti, dar, de câtva timp, si la Timisoara si Cluj-Napoca. Aceste cursuri sunt destinate medicilor de familie si în special instructorilor care sunt implicati în pregãtirea postuniversitarã de MF.

Acum, dupã trei ani, credem cã am realizat un asemenea progres încât putem sã demarãm un studiu pilot privind morbiditatea, în care sunt implicati 30 de medici de familie din România din 4 mari centre, inclusiv Timisoara. Sper. de asemenea, sã dezvoltãm un nou program care sã sprijine dezvoltarea Societãtii de Medicinã Generalã/Medicina Familiei din România ca organizatie profesional-stiintificã. Tocmai am solicitat guvernul olandez pentru sustinere financiarã; sper sã obtinem un rãspuns favorabil la mijlocul anului 1997.

M.M.: Ce aspecte ale Societãtii de Medicinã Generalã din Romania credeti cã ar trebui sã le dezvoltãm în tara noastrã? Credeti cã dezvoltarea unui învãtãmântului si al cercetãrii în medicina familiei sunt benefice pentru imaginea medicului de familie?

Prof. dr. Jan van Es: În opinia mea SNMG/MF are de jucat un rol foarte important în dezvoltarea medicinii familiei. Aceastã organizatie trebuie sã reprezinte o medicinã de familie cu înaltã calificare. Asta înseamnã cã SNMG/MF trebuie sã promoveze calitatea în medicina de familie. Trebuie sã ridice si mai mult pregãtirea medicilor de familie, dar mai ales sã sustinã asigurarea unor conditii de muncã mai bune si a unui management corespunzãtor medicilor de familie. Pentru aceasta trebuie dezvoltate si alte instrumente.

Cercetarea în medicina familiei trebuie stimulatã, deoarece activitãtile medicilor de familie trebuie sustinute de argumente stiintifice. Cercetarea medicalã care se face în prezent, în general fundamentalã sau clinicã, nu acoperã problemele cu care se confruntã medicul de familie în practica sa. Trebuie abordatã o nouã viziune în cercetare, în care medicii de familie sã poatã recunoaste problemele curente si care sã vinã în ajutorul actului medical realizat de medicul de familie.

Învãtãmântul specific de medicina familiei este o a doua necesitate. Este foarte important cã în România existã deja un sistem de pregãtire postuniversitarã (rezidentiat) de medicina familiei. Bineînteles, acest program poate fi îmbunãtãtit, dar este un excelent punct de plecare. Este însã foarte important ca medicina de familie sã fie inclusã si în programa învãtãmântul universitar. Un învãtãmânt medical orientat numai spre spital prezintã studentilor numai o parte din modelele de morbiditate si doar o parte din posibilitãtile folosite în rezolvarea acestor situatii. Includerea medicinii familiei în programa de învãtãmânt universitar va fi beneficã nu numai pentru viitorii medici de familie, ci si pentru viitorii specialisti, care vor învãta sã înteleagã ce se petrece în afara spitalului. Acest lucru va duce la stabilirea unnui respect mutual între medicii de familie si ceilalti specialisti, ceea ce reprezintã o conditie de bazã a unei viitoare colaborãri.

Managementul activitãtii la nivelul dispensarelor de medicina familiei este necesar pentru cresterea calitãtii muncii. Este necesarã o administrare medicalã adecvatã, care sã aibã ca rezultat o bunã înregistrare a fiecãrui pacient, o bunã organizare a consultatiilor si a vizitelor la domiciliu, suficiente, dar nu prea multe, echipamente medicale, serviciu de laborator, cadre medii cu o bunã pregãtire în nursing, etc. De asemenea un sistem financiar mai bun, rambursarea tuturor costurilor pentru practica medicalã si un venit corespunzãtor pentru medici reprezintã conditii ce trebuie realizate.

La nivel local si national, medicii de familie si SNMG/MF trebuie sã fie capabilã sã negocieze cu autoritãtile în legãturã cu toate aspectele legate de medicina familiei.

M.M.: Existã proiecte de colaborare între Colegiul Medicilor de Medicina Familiei din Olanda si SNMG/MF?

Prof. dr. Jan van Es: În opinia mea Colegiul Medicilor de Medicina Familiei din Olanda are posibilitatea de a furniza pãrtii române material privind învãtãmântul postuniversitar si al pregãtirii medicale continue. Problema este cã aceste materiale sunt scrise în limba olandezã. Totusi, 30 de standarde pentru medicul de familie sunt traduse în englezã. Aceastea sunt deja la dispozitia SNMG/MF.

Unul din obiectivele noastre este de a organiza în viitor, cursuri intensive în domeniul cercetãrii si cursuri privind metodologia predãrii. Acestea vor fi posibile când guvernul olandez va considera cã restructurarea SNMG/MF face oportune aceste etape. Aceste actiuni pot si vor fi sustinute de Colegiul Olandez al Medicilor de Medicinã Generalã.

M.M.: Vã multumim.

vanes7
Fotografie realizata in iunie 2004. Un grup de colegi de la CNSMF in vizita la Amersford, in Olanda, la prof. van Es.