Cercurile calităţii în medicina familiei

Cercurile calității/grupurile de egali sunt o modalitate importan­tă de creștere a calității serviciilor medicale, fiind utilizate în mul­te țări. Sunt o abordare preferată de medicii de familie, schimbarea venind de jos în sus. Sunt utile în implementarea unor sisteme de calitate, în procesul de educație medicală continuă, în implementarea de ghiduri de practică. Articolul trece în re­vis­tă dezvoltarea modelului cercurilor de calitate în Europa și contextul în care ele pot fi organizate în medicina de familie.  Conceptul de „cercuri ale calității” se bazează pe recunoașterea importanței lucrătorilor de la baza sistemului, a celor care produc bunuri sau servicii în mod direct. Este un concept care stimulează implicarea resursei umane în identificarea problemelor și găsirea unor soluții posibile pentru a crește calitatea.  Conceptul are trei dimensiuni majore:
  • cercurile calității ca management participativ;
  • cercurile calității ca tehnică de dezvoltare profesională a resursei umane;
  • cercurile calității ca metodă de rezolvare a problemelor.
Marginean M. Cercurile calității în medicina familiei. Revista Medic.ro, Anul XIV • Nr. 119 (5/2017). p42-50.