Resursele umane şi competenţele

Una dintre cele mai importante valori ale unui cabinet me­di­cal este resursa umană. De aceea, cabinetele medicale, mai mici sau mai mari, trebuie să aibă câteva noţiuni le­ga­te de managementul resurselor umane. De asemenea, tre­bu­ie să cunoaştem şi să urmărim sistemul educaţional, de­oa­rece el pregăteşte profesioniştii cu care, în mod inerent, vom colabora cu toţii. Interesul faţă de ceea ce se întâmplă în educaţia me­di­cală nu trebuie să dispară odată ce am ter­mi­nat pregătirea vo­ca­ţio­nală. Trebuie să ne implicăm în dez­vol­tarea unui sistem care să reglementeze dobândirea de noi competenţe şi moda­li­tatea în care ele pot fi practicate în si­gu­ranţă.     Dr. Marius Mărginean Publicat in Medic.ro Anul XV • Nr. 123 (3/2018)