ORDIN Nr.1338/31.07.2007

Print Friendly, PDF & Email

pentru aprobarea Normelor privind structura functionala a cabinetelor medicale si de medicina dentara

EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.575 din 22 august 2007

Având în vedere prevederile titlului I "Sanatatea publica" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,în temeiul prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,vazând Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitatii în sanatate si al Autoritatii de Sanatate Publica nr. E.N. 8.124 din 31 iulie 2007, ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:

ART. 1

Se aproba Normele privind structura functionala a cabinetelor medicale si de medicina dentara, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Prevederile prezentului ordin referitoare la cabinetele de medicina dentara se aplica si cabinetelor înfiintate de dentisti.

ART. 3

Directia generala politici, strategii si managementul calitatii în sanatate, Autoritatea de Sanatate Publica si Inspectia Sanitara de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii Publice si autoritatile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 4

La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr. 349/2005 pentru aprobarea Normelor privind structura functionala a cabinetelor medicale în vederea autorizarii sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 18 aprilie 2005, precum si prevederile pct 1, 2 si 3 din anexa nr. 1 la Procedurile de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrarii în registrul comertului, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 117/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002.

ART. 5

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul sanatatii publice, Ervin Zoltan Szekely, secretar de stat Bucuresti, 31 iulie 2007. Nr. 1.338. ANEXA NORME privind structura functionala a cabinetelor medicale si de medicina dentara ART. 1 În vederea functionarii, cabinetele medicale si de medicina dentara, înfiintate si organizate în conditiile legii, trebuie sa obtina autorizatia sanitara de functionare. ART. 2 Autorizatia sanitara de functionare a cabinetelor medicale si de medicina dentara se elibereaza de catre autoritatile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în baza declaratiei pe propria raspundere a reprezentantului legal al cabinetului, referitoare la asigurarea conformarii la prezentele norme privind structura functionala, normele de igiena si sanatate publica, si se vizeaza anual. ART. 3 Pentru cabinetele medicale si de medicina dentara înfiintate de medici si medici dentisti, organizate în cabinete medicale grupate, asociate, societati civile medicale, societati comerciale cu obiect unic de activitate si având puncte de lucru aflate în locatii diferite se elibereaza câte o autorizatie sanitara de functionare separata pentru fiecare punct de lucru (cabinet medical si de medicina dentara). ART. 4 Autorizatia sanitara de functionare se elibereaza la cererea reprezentantului legal al cabinetului medical si de medicina dentara. ART. 5 Inspectia sanitara de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, verifica periodic respectarea conditiilor igienico-sanitare si a structurii spatiilor functionale prevazute, în functie de profilul de activitate.

ART. 6

(1) Din punctul de vedere al structurii spatiilor cu destinatia de cabinete medicale si de medicina dentara si al circuitelor functionale, autorizatiile sanitare de functionare, eliberate în baza unor reglementari anterioare pentru cabinete medicale si de medicina dentara care îsi desfasoara activitatea la data prezentului ordin în spatiile respective, îsi mentin valabilitatea cu respectarea prevederilor prezentelor norme.

(2) Spatiile destinate activitatii cabinetelor medicale si de medicina dentara pot suferi modificari structurale, de circuite si acces la utilitati, în vederea asigurarii unei cât mai bune adaptari functionale, cu respectarea prevederilor legale privind siguranta în constructii si în masura posibilitatilor tehnico-constructive oferite de spatiu. Autoritatile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, consiliaza reprezentantii legali ai cabinetelor privind circuitele functionale si avizeaza proiectele de modificari.

(3) Cabinetul medical va avea în componenta minima sala de asteptare, grup sanitar, sala de tratamente, cabinet de consultatii propriu-zis si spatii de depozitare.

a) Sala de asteptare se va amenaja astfel încât fiecare loc de sedere sa beneficieze de o suprafata minima de 1/1,5 mp/persoana, în cazul cabinetelor pentru adulti, si 1,5/2 mp/persoana, în cazul cabinetelor pentru copii (inclusiv persoana însotitoare).

b) Cabinetul de consultatii propriu-zis va avea o suprafata minima de 9 mp si acces la o chiuveta racordata la apa curenta, calda si rece.

c) Sala de tratamente, cu o suprafata minima de 9 mp, va fi special amenajata si dotata cu o chiuveta racordata la apa curenta rece si calda.

(4) Cabinetul de medicina dentara va avea în componenta minima sala de asteptare, grup sanitar, spatii de depozitare si cabinet de medicina dentara propriu-zis, în care se desfasoara activitatile de diagnostic clinic si terapeutice; pentru sala de asteptare se aplica prevederile art. 6 alin. (3) lit. a). a) Cabinetul de medicina dentara propriu-zis poate fi organizat dupa cum urmeaza:

1. în sistem închis – unitul dentar este amplasat într-o încapere închisa;

2. în sistem semideschis – se amplaseaza unul sau mai multe unituri separate de câte un perete sau paravan;

3. în sistem deschis – unit-urile se amplaseaza într-o încapere, fara a fi separate.

b) Cabinetul de medicina dentara propriu-zis, indiferent de sistemul în care functioneaza (închis, semideschis sau deschis), va avea alocat pentru fiecare unit de lucru un spatiu de minimum 9 mp.

c) Spatiul în care este amplasat un unit dentar va fi prevazut cu chiuveta cu apa curenta, rece si calda.

(5) 1. Pavimentele, peretii, tavanele si suprafetele de lucru din încaperile în care se desfasoara activitati medicale si de medicina dentara vor fi: a) lavabile; b) rezistente la dezinfectante; c) rezistente la decontaminari radioactive (dupa caz); d) rezistente la actiunea acizilor (în sali de tratamente, dupa caz); e) negeneratoare de fibre sau particule care pot ramâne suspendate în aer; f) fara asperitati care sa retina praful. 2. Este interzisa amenajarea de tavane false casetate din materiale microporoase si cu asperitati. 3. Se interzice mochetarea pardoselilor.

(6) În cazul cabinetelor medicale cu 3 sau mai multi medici, care furnizeaza servicii de medicina preventiva în bolile transmisibile, în conditiile în care spatiul permite, se poate organiza un cabinet pentru vaccinari, altul decât sala de tratamente.

(7) În cabinetele în care se efectueaza interventii chirurgicale ce necesita spitalizare de zi/de o zi va fi amenajata o încapere special destinata pentru recuperarea postoperatorie, dotata cu paturi, asigurându-se o suprafata minima de 7 mp/pat.

(8) Pentru personalul sanitar din cabinetele medicale si de medicina dentara va fi asigurat un spatiu cu destinatie de vestiar; numarul vestiarelor si desemnarea spatiului destinat acestora vor fi în functie de numarul personalului care desfasoara activitate concomitenta.

(9) Încaperile cu profil administrativ vor fi separate de cele în care se desfasoara activitati medicale.

(10) În conditiile respectarii art. 6 alin. (2), cabinetul medical si de medicina dentara va avea un grup sanitar pentru pacienti, cu acces din sala de asteptare, separat de cel destinat personalului sanitar. În cazul cabinetelor medicale si de medicina dentara din mediul rural, acolo unde nu exista posibilitatea racordarii la reteaua publica de canalizare, grupul sanitar va fi racordat la o fosa septica de beton vidanjabila.

(11) În cabinetele medicale cu profil radiologic sau de medicina dentara în care se instaleaza aparate de radiologie dentara sunt obligatorii solicitarea si obtinerea de avize speciale, de amplasare si functionare, din partea autoritatilor responsabile cu controlul activitatilor ce folosesc radiatii nucleare. În aceste cabinete medicale se vor respecta normele de radioprotectie si control individual al expunerii prevazute de legislatia în vigoare.

(12) a) În cabinetele medicale în care au loc prelevari de fluide biologice (sânge, secretii) în vederea diagnosticului de laborator vor fi desemnate o încapere si un spatiu special destinate pentru aceasta activitate. Aceasta încapere si acest spatiu vor fi dotate cu mobilier adecvat prelevarii de probe (canapea sau scaun netapitat cu spatar extensibil, cu accesorii pentru sustinerea antebratului, sau, dupa caz, alt mobilier specific specialitatii medicale si tipului de prelevare, dulap pentru instrumentarul steril, masuta pentru pregatirea prelevarii probei, masuta pentru depozitarea temporara a fluidelor prelevate), sursa de apa si racord la sistemul de canalizare. b) Pentru coprocultura si urocultura va fi desemnata o camera separata de recoltare, prevazuta cu sursa de apa curenta rece si calda, scaun WC, racord la sistemul de canalizare. c) În cazul în care diagnosticul propriu-zis de laborator se efectueaza în alta locatie, pentru a evita contaminarea probelor recoltate, a persoanei care transporta probele si/sau a mediului, se va organiza transportul probelor recoltate în siguranta, în containere speciale, închise, cu pereti impermeabili, usor transportabile, din materiale care sa permita decontaminarea, curatarea si dezinfectia.

(13) În spatiile cu destinatia de cabinete medicale si de medicina dentara se vor realiza circuite separate pentru adulti si copii, în conditiile art. 6 alin. (2), sau, în masura posibilitatilor, se va face programarea acestora la ore diferite. (14) Cabinetele medicale si de medicina dentara vor asigura accesul în incinta lor pentru persoanele cu handicap motor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ART. 7

Dotarea minima obligatorie necesara fiecarui cabinet medical si de medicina dentara, în functie de specialitate, va respecta prevederile legale în vigoare.

ART. 8

În scopul efectuarii sterilizarii si pastrarii sterilitatii instrumentarului, dispozitivelor si materialelor sanitare, la organizarea activitatilor propriu-zise de sterilizare, precum si a activitatilor conexe (spalarea, decontaminarea, împachetarea si stocarea) se vor avea în vedere: a) respectarea circuitelor functionale si utilizarea spatiilor anume desemnate; b) amplasarea punctului de sterilizare într-un spatiu adecvat organizarii activitatii de curatare si pregatire pentru sterilizare a instrumentarului si/sau a materialului moale, sterilizarii propriu-zise si depozitarii temporare a materialului sterilizat, respectându-se principiul separarii materialelor sterile de cele nesterile; c) utilizarea aparaturii de sterilizare va trebui sa respecte prevederile legale în vigoare privind punerea în functiune a dispozitivelor medicale; d) în locul de amplasare a aparaturii de sterilizare se vor afisa ciclul de sterilizare, precum si instructiunile de lucru specifice aparatului cu care se face sterilizarea; e) caietul de sterilizare care atesta efectuarea sterilizarii cuprinde: – numarul sarjei si continutul pachetelor; – data si ora de debut si de sfârsit ale ciclului; – temperatura la care s-a efectuat sterilizarea; – rezultatele indicatorilor fizico-chimici si biologici; – numele si semnatura persoanei responsabile cu sterilizarea; f) cabinetele medicale si de medicina dentara pot asigura sterilizarea instrumentarului, dispozitivelor si materialelor sanitare si pe baza contractelor încheiate cu unitati specializate si autorizate în acest sens.

ART. 9

În scopul asigurarii lantului de frig, cabinetul medical va fi dotat cu: a) cel putin un frigider cu compartiment de congelare separat, închis cu usa, precum si cu termometru pentru monitorizarea temperaturii interioare; înregistrarile privind graficele de temperatura ale frigiderului vor fi cuprinse într-un registru separat; b) cel putin o geanta izoterma dotata cu termometru – pentru transportul vaccinurilor si un termos pentru eventualitatea transportului unor cantitati mici de vaccin; c) cel putin o geanta izoterma dotata cu termometru – pentru transportul de probe biologice (în cazul în care au loc prelevari de fluide biologice si acestea nu sunt transportate de unitati autorizate în acest sens).

ART. 10

Urmatoarele norme igienico-sanitare sunt obligatorii pentru cabinetele medicale si de medicina dentara, indiferent de profil:

a) asigurarea cu apa potabila;

b) racordarea la reteaua de canalizare a localitatii, astfel încât apele uzate sa nu produca poluarea apei, aerului si solului. Dotarea cabinetelor, în localitatile în care nu exista sisteme publice de canalizare, cu instalatii proprii de colectare a apelor uzate (fose septice de beton vidanjabile);

c) deseurile rezultate în urma activitatilor medicale vor fi colectate, depozitate, evacuate si neutralizate conform prevederilor legale în vigoare;

d) asigurarea unui microclimat corespunzator;

e) asigurarea iluminarii naturale si artificiale necesare desfasurarii în conditii optime a activitatii medicale si de medicina dentara;

f) asigurarea limitarii zgomotului sub normele admise si sau asigurarea protectiei antifonice eficiente în interiorul si în afara cabinetelor;

g) asigurarea cu materiale pentru efectuarea curateniei;

h) asigurarea cu dezinfectante, antiseptice si decontaminante autorizate/înregistrate de Comisia Nationala pentru Produse Biocide. Folosirea acestora se va face în functie de instructiunile de utilizare, la concentratiile si timpii de utilizare specificati de producator;

i) asigurarea de echipament de protectie specific pentru întregul personal, în conformitate cu legislatia în vigoare;

j) asigurarea instruirii permanente a personalului medico-sanitar privind precautiile universale.

 

 

Comentariile sunt închise.