Ordin nr. 423/191 din 29/03/2013

Print Friendly, PDF & Email

Ordin nr. 191 din 29/03/2013

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 174 din 29/03/2013
Intrare in vigoare: 29/03/2013

   Download Norme pdf (2,9 Mb)

Nr. 423/191

    Ministerul Sanatatii
    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

    Având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 3.156 din 29 martie 2013 al Ministerului Sanatatii si nr. DG 673 din 29 martie 2013 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
    în temeiul prevederilor:
   – art. 217 alin. (5) din titlul VIII "Asigurarile sociale de sanatate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
   – Hotarârii Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014;
   – , cu modificarile si completarile ulterioare;
   – Hotarârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

   Art. 1. – Se aproba Normele metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 117/2013, prevazute în anexele nr. 1-41*), care fac parte integranta din prezentul ordin.
    ___________
   *) Anexele nr. 1-41 se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

   Art. 2. – Prevederile prezentului ordin intra în vigoare la data de 1 aprilie 2013. De la aceasta data se abroga Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 si 922 bis din 27 decembrie 2011.
   Art. 3. – Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Ministrul sanatatii,    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Gheorghe-Eugen Nicolaescu    Doru Badescu

 

Download Norme pdf (2,9 Mb)

Comentariile sunt închise.