Legea nr. 339 din 29 noiembrie 2005

Share Button

privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope  Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – (1) Prezenta lege stabileşte regimul juridic privind cultivarea, … Citeste mai departe …