ORDIN nr. 1.982 din 5 decembrie 2008

Print Friendly, PDF & Email

privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 12/2004 pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuării consultaţiei prenatale şi a consultaţiei postnatale, Carnetului gravidei şi Anexei pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei

EMITENT:     MINISTERUL SANATATII PUBLICE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2008

 

    Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 12.537/2008 al Agenţiei Naţionale de Programe,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul <LLNK 12006   862 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

ministrul sănătăţii publice emite prezentul ordin.

 

ART. I

Anexa nr. 3 la <LLNK 12004    12 501201   0 41>Ordinul ministrului sănătăţii nr. 12/2004 pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuării consultaţiei prenatale şi a consultaţiei postnatale, Carnetului gravidei şi Anexei pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 22 ianuarie 2004, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. II

Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, autorităţile judeţene de sănătate publică, casele judeţene de asigurări de sănătate, Colegiul Medicilor din România, unităţile sanitare cu paturi şi de asistenţă primară, precum şi alte unităţi din subordinea Ministerului Sănătăţii Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 5 decembrie 2008.

Nr. 1.982.

 

 

ANEXĂ

 

*T*

FIŞA GRAVIDEI …………………. Vârsta ………

 

CNP                               STATUT MARITAL

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                   ┌─┬─┬─┬─┬──┐

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                   │C│N│D│V│Cb│

├─┼─┼─┼─┼──┤

└─┴─┴─┴─┴──┘

Adresa: Loc. …………….. Str. …………. Nr. …… Jud. ……..

Telefon …………………………. e-mail ………………………

Studii ………………………………………………………….

Date despre tatal biologic:
+--------+------------------+------+-------------------------------------------+
| Varsta |  Grup sanguin  | rh |      Starea de sanatate       |
+--------+------------------+------+-------------------------------------------+
|    |         |   |                      |
+--------+------------------+------+-------------------------------------------+

Istoric obstetrical
+--------+---------+---------+--------+-------------+--------------+-----------+
|nasteri |cezariana|< 2500 g |> 4000 g|  Nascuti  |  Nascuti  | Copii in |
|    |     |     |    |  morti  | malformati |  viata  |
+--------+---------+---------+--------+-------------+--------------+-----------+
+--------+---------+---------+--------+-------------+--------------+-----------+
|avorturi|Sapt. 1-3|Sapt. 4-6| cerere | provocat  | complicat  |Sarcini EU |
+--------+---------+---------+--------+-------------+--------------+-----------+
+--------+---------+---------+--------+-------------+--------------+-----------+

Factori de risc
+-------------------------------------+    +---+---------------------------+
|                   |    |UM |              |
+-------------------------------------+    +---+---------------------------+
|                   |    |PMF|              |
+-------------------------------------+    +---+---------------------------+
|                   |    |DPN|              |
+-------------------------------------+    +---+---------------------------+
|                   |    |DCP|              |
+-------------------------------------+    +---+---------------------------+

Graficul greutatii
(fiecare linie = 1 Kg)
+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|       |Sapt. 6-12|Sapt. 16|Sapt. 24|Sapt. 32|Sapt. 36|Sapt. 38|Sapt. 40|
+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|   +11   |     |    |    |    |    |    |    |
+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|   +10   |     |    |    |    |    |    |    |
+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|   +9   |     |    |    |    |    |    |    |
+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|   +8   |     |    |    |    |    |    |    |
+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|   +7   |     |    |    |    |    |    |    |
+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|   +6   |     |    |    |    |    |    |    |
+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|   +5   |     |    |    |    |    |    |    |
+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|   +4   |     |    |    |    |    |    |    |
+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|   +3   |     |    |    |    |    |    |    |
+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|   +2   |     |    |    |    |    |    |    |
+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|   +1   |     |    |    |    |    |    |    |
+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|       |     |    |    |    |    |    |    |
+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

Reprezentarea grafica a cresterii inaltimii fundului uterin:

Diagrama

NOTĂ(CTCE)
    Reprezentarea graficã a creşterii înãlţimii fundului uterin, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 838 din 12.11.2008 la pagina 29 (a se vedea imaginea asociatã).
┌──────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────┐
│ VIZITA 1 (luare în evidenţã) │ data          │ VG         │
├──────────────────────────────┴───────┬────────────────┴─────────────────────┤
│ Anamneza:              │T(cm).... G(kg)..... TA..... Puls.....│
│ AHC .................................│Examen clinic general ............... │
│ APF menarha... titlu menstr... zile..│ .................................... │
│ APP .................................│ .................................... │
│ .....................................│ .................................... │
│ APP ginecologice.....................│ .................................... │
│                   │ .................................... │
│ Examen obstretical,         │ .................................... │
│ Sâni ................................│ .................................... │
│ Ex. V ...............................│ .................................... │
│ Pelvimetrie externã: BS .... BC .... │ .................................... │
│ BT .... AP ....           │ .................................... │
├──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│Investigaţii la prima vizitã                         │
│Grup sang. ..... Rh .... VORL/RPR ..... HIV .... AgHBs ..... Test sarcinã....│
│Hb .... Ht ...... Leuc ..... Tromb ..... Sumar urinã ...... Uroculturã(AB)...│
│Ex. secr. vaginalã ........... citologie BP .................................│
│T. Anti D ...... Anti A/B ......... Altele ..................................│
│Ecografie (11-14 sãpt.) data ....... VG. sãpt. ..... zile ..... CRL ........ │
│                              Pliu nucal...... │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Profilaxie: acid folic 5-10 mg/zi ......... vaccinare antigripalã (sez.) ....│
│recom. triplu test (sãpt. 15-16) .......... alte recomandãri ................│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Educaţie pentru sãnãtate ....................................................│
│.............................................................................│
├────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤
│Diagnostic                       │ Data urmãtoarei  │
│                            │ vizite:      │
│                            │          │
└────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

┌─────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ vizita         │15-19 sãpt. │20-25 sãpt. │25-28 sãpt. │29-32 sãpt. │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Data consultaţiei    │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│VG (cronologic)     │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│VG (biometrie)      │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Acuze          │      │      │      │      │
│             │      │      │      │      │
│             │      │      │      │      │
│             │      │      │      │      │
│             │      │      │      │      │
│             │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Greutate         │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Câştig ponderal     │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Puls           │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Tensiune artificialã   │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Înãlţime fund uterin   │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Circumferinţa      │      │      │      │      │
│abdominalã        │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Mişcãri active fetale  │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│BCF           │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Tonus uterin (N,>)    │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│CUD           │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Sângerãri vaginale    │      │      │      │      │
│(Da/Nu)         │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Leucoree patol. (Da/Nu) │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Prezentaţie (C/P/T)   │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Poziţie (Stg./Dr.)    │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Raport faţã de s.s.   │      │      │      │      │
│(mobilã, aplicatã)    │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Starea colului: lung,  │      │      │      │      │
│scurtat, închis, deschis │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Cantitate LA (N,>,<)   │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Edeme (Da/Nu)      │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Varice (Da/Nu)      │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Investigaţii       │Triplu test │Morfologie │T. anticorpi│ VDRL II  │
│             │(12-16 sãpt)│fãt (18-22 │      │ Hb.    │
│             │      │sãpt.)   │      │ Ht.    │
│             │      │glicemie  │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Tratament        │Ac. Folic  │Fier 30-60 │Fier 30-60 │Fier 30-60 │
│             │5-10 mg/zi │mg/zi    │mg/zi    │mg/zi    │
│             │      │Ac. Folic  │Ac. Folic  │Ac. Folic  │
│             │      │5-10 mg/zi │5-10 mg/zi │5-10 mg/zi │
│             │      │      │      │D2 500-1000 │
│             │      │      │      │ui/zi    │
│             │      │      │      │Ca 1 g x 10 │
│             │      │      │      │zile    │
│             │      │      │      │      │
│             │      │      │      │      │
│             │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Concediu (med./prenatal) │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Data urmãtoarei vizite  │      │      │      │      │
├─────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Semnãtura şi parafa   │      │      │      │      │
│medic          │      │      │      │      │
└─────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

┌─────────────────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────────────┐
│ vizita         │ 33-35 sãpt.  │ 36-38 sãpt.  │ 39-40 sãpt.  │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Data consultaţiei    │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│VG (cronologic)     │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│VG (biometrie)      │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Acuze          │        │        │         │
│             │        │        │         │
│             │        │        │         │
│             │        │        │         │
│             │        │        │         │
│             │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Greutate         │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Câştig ponderal     │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Puls           │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Tensiune artificialã   │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Înãlţime fund uterin   │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Circumferinţa      │        │        │         │
│abdominalã        │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Mişcãri active fetale  │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│BCF           │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Tonus uterin (N,>)    │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│CUD           │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Sângerãri vaginale    │        │        │         │
│(Da/Nu)         │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Leucoree patol. (Da/Nu) │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Prezentaţie (C/P/T)   │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Poziţie (Stg./Dr.)    │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Raport faţã de s.s.   │        │        │         │
│(mobilã, aplicatã)    │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Starea colului: lung,  │        │        │         │
│scurtat, închis, deschis │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Cantitate LA (N,>,<)   │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Edeme (Da/Nu)      │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Varice (Da/Nu)      │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Investigaţii       │        │Sumar urinã   │         │
│             │        │Uroculturã (AB) │         │
│             │        │Ex. secreţie  │         │
│             │        │vaginalã    │         │
│             │        │Culturi col   │         │
│             │        │T. anticorpi  │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Tratament        │Vaccinare I   │Vaccinare II  │         │
│             │Fier 30-60 mg/zi│Fier 30-60 mg/zi│ Fier 30-60 mg/zi│
│             │Ac. Folic 5-10 │Ac. Folic 5-10 │ Ac. Folic 5-10 │
│             │mg/zi      │mg/zi      │ mg/zi      │
│             │D2 500-1000   │D2 500-1000   │ D2 500-1000   │
│             │ui/zi      │ui/zi      │ ui/zi      │
│             │Ca 1g x 10 zile │Ca 1g x 10 zile │ Ca 1g x 10 zile │
│             │        │        │         │
│             │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Concediu (med./prenatal) │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Data urmãtoarei vizite  │        │        │         │
├─────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Semnãtura şi parafa   │        │        │         │
│medic          │        │        │         │
└─────────────────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────────────┘

Comentariile sunt închise.