ORDIN Nr. 1108 din 7.09.1993

Print Friendly, PDF & Email

pentru aprobarea Normelor de supraveghere medicala a unor bolnavi  cu afectiuni de lunga durata si stabilirea bolilor cronice care beneficiaza de gratuitate in asistenta medicala
spitaliceasca si ambulatorie

Vazand Nota Directiei generale a asistentei medicale inregistrata sub nr.Al.o.41896 din 26 august 1993,

In termenul dispozitiilor legale in vigoare privind asigurarea sanatatii populatiei, acordarea asistentei medicale si a medicamentelor, precum si cele cuprinse in H.G.R. nr 799/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, emite urmatorul

                                                                    ORDIN

1. Se aproba Normele orientative de supraveghere medicala a unor bolnavi cu afectiuni de lunga durata cuprinse in anexa  nr.1 si stabilirea bolilor cronice care beneficiaza de asistenta medicala gratuita la  internare si in tratamentul ambulatoriu, prevazute in anexa nr.2.

2. Anexele nr.1 si nr.2 fac parte integranta di prezentul odin.

3. Pe data prezentului ordin se abroga :

-Ordinul M. S.  nr .312 /1968 privind stabilirea bolilor cronice pentru care se acorda gratuitate in acordarea asistentei medicale pe timpul internarii sau tratamentului ambulatoriu,publicat in Buletinul M.S. nr.6/1968;

-Ordinul M.S. nr.903/1968 publicat in Buletinul M.S. nr.2/1969;

-Ordinul M.S. nr.334/1970 nepublicat ;

-Ordinul M.S. nr .472/1973 publicat in Buletinul M.S. nr.9/1975;

-Ordinul M.S. nr.554/1974 publicat in buletinul M.S. nr.17/1975;

-Ordinul M.S. nr.40/1982 nepublicat.

4. Directia generala a asistentei medicale, celelalte directii din centrala  Ministerului Sanatatii,directiile sanitare judetene si a municipiului Bucuresti, ministerele cu retea sanitara proprie, precum si conducerile unitatilor sanitare publice-indiferent de subordonare- vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentului Ordin.

 

MINISTRU

Prof. Dr. Doc. Iulian Mincu

 

                        NORME ORIENTATIVE PRIVIND SUPRAVEGHEREA

                               MEDICALA ACTIVA A UNOR BOLNAVI CU

                              AFECTIUNI DE LUNGA DURATA (CRONICE)

A.SARCINILE UNOR PERSOANE SI UNITATI IN SUPRAVEGHEREA MEDICALA ACTIVA

Supravegherea medicala activa are ca scop prevenirea evolutiei nefavorabile a bolilor cronice (recidive, complicatii, stadii ireversibile si invaliditate ).

Aceasta se realizeaza prin depistarea precoce a grupelor populatiei cu risc, luarea in evidenta, urmarirea medicala activa si aplicarea tratamentului curativ si recuperarea bolnavilor cronici.

1. Stabilirea persoanelor ce urmeaza a fi supravegheate medical activ se face de medicul de specialitate din policlinica sau unitatea cu paturi, in momentul afectiuni incluse in prezentele Norme .

Avand in vedere structura morbiditatii generale si invalidante, volumul prestatiilor medicale impuse de o supraveghere medicala activa corecta precum si de adresabilitatea populatiei, s-au stabilit grupuri de afectiuni ce urmeaza a fi supravegheate medical activ si periodicitatea consultului medical (anexa)

La stabilirea persoanelor care urmeaza sa fie supravegheate medical activ se vor avea in vedere urmatoarele criterii orientative:

– se vor supraveghea persoanele cu risc crescut de imbolnavire prin factori de mediu sau familiali :bolnavii cronici cu risc de invaliditate, in scopul ameliorarii, stabilizarii, incetinirii sau opririi evolutiei si prevenirii invalididtatii;

varsta nu limiteaza supravegherea medicala activa, prestatiile medicale cu caracter profilactic vor fi aplicate prioritar bolnavilor la care este posibila recuperarea in vederea reinsertiei lor profesionale, sociale si familiale;

-pentru ca actiunea sa fie eficienta, se va avea in vedere ca numarul bolnavilor sa nu depaseasca posibilitatile de cuprindere a unitatii respective. Calculele estimative arata ca la un dispensar de medicina generala se pot consulta zilnic, prin programare, circa 4-6 bolnavi, iar la cabinetele de aceeasi specialitate dintr-o policlinica in medie 3 bolnavi/zi.

 

2. Sarcinile personalului medical privind activitatea de supraveghere medicala activa

2.1. Medicul de medicina generala

– depisteaza bolnavii care necesita supraveghere medicala activa, pe profile, grupe de risc si nozologice, cu ocazia consultatiilor curente si actiunilor profilactice (examene  medicale la angajare si periodice, depistari active etc.)

– organizeaza, atunci cand considera necesar, consultatii de specialitate pentru stabilirea diagnosticului si conduitei terapeutice;

– ia in evidenta si asigura controlul programat bolnavilor confirmati prin examene periodice;

– desfasoara actiuni educative pentru prevenirea factorilor de risc;

– face bilantul anual de supraveghere medicala activa, in vederea stabilirii de masuri diferentiatede la caz la caz, in colaborare cu specialistii de profil.

2.2. Medicul de specialitate

– raspunde la solicitarea medicului de medicina generala pentru  stabilirea diagnosticului si stadiul evolutiv al bolii si se face recomandari de tratament si recuperare;

-ia in evidenta ,in vederea supravegherii medicale active, bolnavii cu afectiuni cronice, care depasesc posibilitatile medicului de medicina generala (anexa);

-organizeaza si participa la diferite forme de educare continua pentru medicii de medicina generala, in profilul specialitatii sale si/sau cu alti specialisti .

2.3. Directia sanitara

– urmareste activitatea de supraveghere medicala pe intreg teritoriul judetului;

– evalueaza cel putin o data pe an, rezultatele activitatii de supraveghere medicala activa si stabileste raportul cost/eficienta.

 

3. Periodicitatea examinarilor clinice si de laborator se face conform criteriilor stabilite pentru fiecare grup de afectiune (anexa).

Datele obtinute pe baza examenului clinic si paraclinic, a starii evolutive si schema terapeutica vor fi consemnate obligatoriu in fisa de consultatie  a bolnavului, cu ocazia fiecarui control medical .

 

4. Evidenta bolnavilor supravegheati medical activ

Pe fisa de consultatie se va specifica “supravegheat medical activ pentru……..”(afectiunea).

In ‘Fisa de consultatie ‘se inscriu toate datele clinice si paraclinice necesare supravegherii medicale eficiente a bolnavului cronic.

 

5. Durata supravegherii medicale active este individualizata in functie de forma de boala, de locul de munca, de evolutia bolii.

Scoaterea din evidenta impune consemnarea acesteia in fisa de consultatie sau la rubrica bolnavului din registrul de boli cronice, sub forma unei epicrize finale, din care sa reiasa motivele scoaterii din evidenta (vindecat, ameliorat, fara complicatii majore, decedat)

 

               B. RECOMANDARI PRIVIND SUPRAVEGHEREA MEDICALA ACTIVA  A UNOR CATEGORII DE BOLNAVI CU AFECTIUNI DE LUNGA DURATA (CRONICE)

 

Nr.

crt.

Speciali-tatea Grupul de

afectiuni

Entitatea

Noziologica

Ritmicitatea

consultului

medical

efectuat de

medicul generalist

Ritmicitatea

consultului

medical

efectuat de

medicul specialist

Obser-vatii

 

Facul-tativ

(F)

Obliga-torii

(O)

1 PEDIA-TRIE Sindroame potstreptococice Reumatism articular acut fara determinari cardiace Primii 5 ani la 2 luni  dupa 5 ani anual Semestrial pina

la 2 ani

O
2   Reumatism articular acut cu determinari cardiace Primii 5 ani lunar dupa 5 ani la 4 luni Semestrial -anual O
3     Glomerulo –nefritadifuza acuta Lunar timp de 3 luni,apoi trimestrial pana la 1an semestrial O
4   Bolile ficatului si cailor biliare Convalescenta hepatitei acute virale si sechele Lunar in primele 6 luni si trimestrial in urmatoarele 6 luni Trimestrial in primele 6 luni si semestrial in urmatoarele 6 luni O
5     Hepatita cronica ciroza semestrial semestrial O
6   Bolile inimii si vaselor

Boli digestive

Cardiopatii congenitale boal ulceroasa Trimestrial

 

Trimestrial

Semestrial

 

Semestrial

O
7     Sindrom de malabsorbtie Lunar pana la recuperare trimestrial O
8   Boli sistem Colagenoze trimestrial trimestrial O
9   Boli maligne Leucemii

Alte neoplazii

Lunar

Lunar

 

Trimestrial

Trimestrial

 

O
10   Afectiuni respiratorii Asm bronsic

 

trimestrial semestrial O
11     Bronsectazie semestrial semestrial F
12   Afectiuni ale aparatului uro-genital Sindrom nefrotic

 

trimestrial semestrial O
13     Pielonefrita cronica trimestrial semestrial O
14     Insuficienta renala cronica lunar trimestrial O
15   Alte afectiuni diabet trimestrial semestrial F
16     Afectiuni endocrine trimestrial semestrial F
17     Distrofii endemice tieopate trimestrial semestrial F
18 BOLI INTERNE Bolile ficatului Convavalescenta hepatica acuta virala Hp,B,Csau D Lunar in primele 6 luni si trimestrial in functie de evolutia markerilor virali   O
19     Hepatita cronica trimestrial semestrial O
20     Ciroza hepatica trimestrial semestrial F
21   Boli digestive Boala ulceroasa semestrial semestrial F
22     Rectocolita ulcero-hemoragica   semestrial F
23   Boli cardiovasculare Cardiopatii congenitale,valvulopatii semestrial semestrial F
24     Cord ischemic lunar Lunar in prima jumatate de an debut apoi trimestrial F
25     Cord pulmonar cronic.

Boala hipertensiva

trimestrial Anual sau ori de cate ori este nevoie O
26     Arteriopatii periferice trimestrial Trimestrial

daca

este nevoie

O
27   Boli ale aparatului respirator Supulatii pleuro-pulmonare trimestrial semestrial O
28     Bronhopneumopatia cr obstructiva trimestrial semestrial O
29   Boli metabolice Diabet lunar trimestrial O
30   Boli endocrine Distofie endemica semestrial lunar O
31   Boli de sistem Colagenoze trimestrial trimestrial O
32   Boli maligne Neoplazii trimestrial trimestrial O
33     Leucemii trimestrial trimestrial O
34   Boli profesionale conform ordinuluiministrului sanatatii nr190/1975     Este nevoie  
35 PSIHIA-

TRIE

Boli psihice Tulburarii de comportament(la copii) trimestrial semestrial F
36     Schizofreniile  trimestrial semestrial F
37     Psihoza maniaco-depresiva trimestrial semestrial F
38     Deliruri sistematizate cronice trimestrial semestrial F
39 NEURO-LOGICE   Epilepsie trimestrial semestrial F
40     Deficienti neuromotorii trimestrial semestrial este nevoie F
41 OFTAMO-LOGIE   Glaucom   trimestrial O
42   Pensionarii din motive medicale Gradul III lunar trimestrial O
43     Gradul II trimestrial trimestrial O
44     Gradul I lunar trimestrial O

 NOTA :Controalele medicale se efectueaza ori de cate ori este nevoie, frecventa acestora poate fi crescuta in functie de specificul, natura si stadiul evolutiv al afectiunii

In raport cu morbiditatea specifica a teritoriului sau colectivitatii, directia sanitara va putea stabilii si alte afectiuni ce urmeaza sa fie supravegheate medical activ.

 

                                                  TABEL

Cu bolile cronice pentru care se acorda gratuitate pe timpul internarii sau tratamentului ambulator, indiferent de categoria din care fac parte                

 

Bolnavii

              1. Boli profesionale: silicoza si silico-tubeculoza, fibroza pulmonara din mediu silicogen, intoxicatii profesionale cronice, astm bronsic datorat noxelor specifice locului de munca, dermatite profesionale, boala de iradiatie etc.

2. Boli hematologice: anemia feripriva larvata sau manifestata la donatorii de sange, hemofiliile, leucemia sub toate formele, boala lui Hodgkin.

3. Boli neurologice: epilepsia, boala Parkinson, scleroza in placi, miopatii, miastenia.

4. Boli endocrine: boala Adisson, diabetul zaharat, insipid cu complicatiile lor, distrofia endemica tireopata.

5. Boli psihice: schizofrenia, sindromul paranoid, psihoza maniaco-depresiva, psihoza toxica si infectioasa, oligofreniile (idiotia si imbecilitatea), psihoze de involutie, confuzia mintala, delirul acut, paralizia generala progresiva, fenilcetonuria.

6. Boli dermatologice: pelagra, lupus eritematos, pemphigus

7. Boli renale: nefrita endemica, insuficienta renala cronica

8. Boli oftamologice: glaucom

9. Boli pulmonare: supuratii, pleuropulmonare

10. Tumori maligne: indiferent de localizare

11. Stari post-transplant de organe

12. Parazitoze

13. Arsuri ce depasesc 20% din suprafata corpului

14. Boli hemato-digestive: hepatita cronica activa de etiologie virala

15. Boli O.R.L.: ozena

16. Tuberculoza: pulmonara si extrapulmonara pana la scoaterea din evolutie conform reglementarilor in vigoare.

17. Boli reumatismale: reumatismul Sokoschi-Bouilland.

 

 

 

Comentariile sunt închise.