ORDIN Nr. 325 din 22 septembrie 2006

Print Friendly, PDF & Email

pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 923 din 14 noiembrie 2006

Având în vedere:
– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii;
– Hotarârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice;
– Hotarârea Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 16 din 27 iunie 2006;
– Hotarârea Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 17 din 27 iunie 2006;
– Referatul de aprobare nr. E.N. 4.809/D.G. 4.360/2006,
în temeiul dispozitiilor art. 244 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii,
ministrul sanatatii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba regulamentele de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, conform anexelor nr. 1-18 la prezentul ordin.
Art. 2. – Se aproba standardele de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, conform anexelor nr. 19-32 la prezentul ordin.
Art. 3. – Se aproba normele metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, conform anexelor nr. 33-42 la prezentul ordin.
Art. 4. – Anexele nr. 1-42*) fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 5. – Directiile de specialitate si celelalte structuri de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii Publice, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, autoritatilor de sanatate publica si al caselor de asigurari de sanatate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6. – Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
p. Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Vasile Cepoi
*) Anexele nr. 1-42 se publica ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

Comentariile sunt închise.