Ordinul Nr. 903 din 19 noiembrie 2007

Share Button

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru … Citeste mai departe …

Ordin Nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006-partea I-actualizata-

Share Button

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Emitent: Ministerul Sanatatii Casa Nationala de Asigurari … Citeste mai departe …

Lege nr. 399/2006

Share Button

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate din 30/10/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 901 din 06/11/2006 … Citeste mai departe …

Ordonanta de urgenta nr. 158 din 17/11/2005

Share Button

privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Text actualizat in 2007 Luandu-se în considerare presiunile financiare exercitate asupra Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, determinate de … Citeste mai departe …

Ordonanta nr. 11/2008

Share Button

pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 79 din 01/02/2008 In temeiul art. … Citeste mai departe …

Ordinul 251 din 16 martie 2012

Share Button

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc … Citeste mai departe …

Ordin nr. 1030 din 20/08/2009

Share Button

privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei Publicat in Monitorul … Citeste mai departe …

Ordonanta 7 din 26 ianuarie 2011

Share Button

Ordonanta 7 din 26 ianuarie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta Publicat in Monitorul Oficial 78 din 31 ianuarie … Citeste mai departe …

Ordin nr. 219 din 1 aprilie 2002

Share Button

pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale Publicat … Citeste mai departe …

Ordin nr. 1029 din 18/08/2004

Share Button

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru … Citeste mai departe …

Ordin nr. 1031 din 18 august 2004 – Norme tehnice privind asigurarea curateniei, dezinfectiei, efectuarea sterilizarii …

Share Button

Ordin nr. 1031 din 18 august 2004 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 185/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind asigurarea curateniei, dezinfectiei, efectuarea sterilizarii si pastrarea … Citeste mai departe …

Norma tehnica din 06/03/2003

Share Button

 Norma tehnica din 06/03/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 194bis din 26/03/2003 privind efectuarea sterilizării şi păstrarea sterilităţii dispozitivelor materialelor sanitare    Art. 1. – INTRODUCERE Sterilizarea este operaţiunea prin … Citeste mai departe …

Norma tehnica din 06/03/2003

Share Button

privind curăţenia şi dezinfecţia în unităţile sanitare Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 194bis din 26/03/2003    1. CURĂŢENIA    1.1. DEFINIŢIE     CURĂŢENIA este metoda de decontaminare care asigură îndepărtarea … Citeste mai departe …

Legea nr. 263/2004 – Infiintarea Centrelor de Permanenta

Share Button

Legea nr. 263/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 568 din 28.06.2004 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE ARTICOLUL 1 Prezenta lege reglementeaza asigurarea continuitatii … Citeste mai departe …

Ordonanta nr. 5 din 26 ianuarie 2011

Share Button

ORDONANŢĂ nr. 5 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în … Citeste mai departe …

Ordin nr.697 / 20122 – Norme Centre permanenta

Share Button

O R D I N NR. 697   pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă   Ministrul Sănătăţii şi Ministrul Administraţiei … Citeste mai departe …

Lege nr. 95 din 14/04/2006

Share Button

(Parlamentul României Lege nr. 95 din 14/04/2006 Versiune actualizata pana la data de: 04/01/2011 privind reforma în domeniul sanatatii Parlamentul României adopta prezenta lege. TITLUL I Sanatatea publica CAPITOLUL I … Citeste mai departe …

Norma metodologică COCA 2012

Share Button

– Norma metodologică publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 922 din 27/12/2011. ___________ *) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 304/2011, Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării … Citeste mai departe …

Hotărâre nr. 1389 din 28/12/2010 –

Share Button

pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012 *) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 304/2011, Hotărârea Guvernului nr. … Citeste mai departe …