LEGE nr.176 din 18 octombrie 2000

Share Button

privind dispozitivele medicale Textul actului publicat în M.Of. nr. 544/2 noi. 2000 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – Această lege se aplică dispozitivelor medicale … Citeste mai departe …

ORDONANŢĂ nr.2 din 12 iulie 2001

Share Button

privind regimul juridic al contravenţiilor Textul actului publicat în M.Of. nr. 410/25 iul. 2001   În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului … Citeste mai departe …

LEGE nr.180 din 11 aprilie 2002

Share Button

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor Parlamentul României adopta prezenta lege. Articol unic. – Se aproba Ordonanta Guvernului nr.2 din 12 iulie 2001 privind regimul … Citeste mai departe …

Modelul-cadru al contractului de concesiune

Share Button

încheiat în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea … Citeste mai departe …

Hotărâre nr. 884 din 3 iunie 2004

Share Button

privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 526 din 10 iunie 2004 În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. … Citeste mai departe …

Norme metodologice de aplicare a OUG nr.162/2008

Share Button

privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale. 29.01.2009 / Ministerul Sanatatii In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata şi … Citeste mai departe …

Ordonanta de urgenta 162 din 12 noiembrie 2008

Share Button

privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale  Publicat in Monitorul Oficial 808 din 3 decembrie 2008 (M. Of. 808/2008) Avand … Citeste mai departe …

Norma din 07/04/2004

Share Button

de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 356 din 22/04/2004     Art. 1. – Unitătile sanitare de orice fel, denumite în … Citeste mai departe …

Lege nr. 46 din 21/01/2003

Share Button

drepturilor pacientului Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 29/01/2003    CAPITOLUL I   Dispoziţii generale      Art. 1. – În sensul prezentei legi:    a) prin pacient se … Citeste mai departe …

Ordin nr. 153 din 26/02/2003

Share Button

pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiintarea, organizarea si functionarea  cabinetelor medicale Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 23/05/2003 Intrare in vigoare: 23/05/2003 Având în vedere art. 15 … Citeste mai departe …

Decizia 17 din 10 decembrie 2010

Share Button

privind emiterea avizelor pentru infiintarea punctelor secundare de lucru in specialitatea medicina de familie Publicat in Monitorul Oficial 32 din 13 ianuarie 2011 (M. Of. 32/2011) Avand in vedere Ordonanta … Citeste mai departe …

ORDIN nr. 153 din 26 februarie 2003

Share Button

pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale (actualizat pana la data de 10 mai 2004) EMITENT: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI Avand in vedere art. 15 din … Citeste mai departe …

Ordonanta nr.124 din 29 august 1998

Share Button

privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale Textul actului republicat în M.Of. nr. 568/1 aug. 2002   CAPITOLUL I  Dispoziţii generale Art. 1. – (1) Cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate … Citeste mai departe …

Ordonanta de urgenta 82/2007

Share Button

pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 29/06/2007 Avand in vedere amploarea … Citeste mai departe …

Ordin nr. 560 din 09/06/2003

Share Button

pentru modificarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003    Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 421 din … Citeste mai departe …

Lege nr. 629 din 13 noiembrie 2001

Share Button

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 724 din 13 noiembrie 2001 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. … Citeste mai departe …

ORDIN nr. 627 din 12 iulie 2010

Share Button

pentru aprobarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale … Citeste mai departe …

ORDIN nr. 430/ 470/ 11.05.2010

Share Button

pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor  OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ord. MS/ CNAS nr. 60/32/2006   Având … Citeste mai departe …

Ordonanta de Urgenta nr.158 din 17 noiembrie 2005

Share Button

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate Textul actului publicat în M.Of. nr. 1074/29 noi. 2005 În vederea realizării obiectivelor înscrise în Programul de guvernare cu privire la îmbunătăţirea standardului … Citeste mai departe …